Iaa Hedin, lärare i psykologi, samhällskunskap och religionskunskap på Borgarskolan, går ned för en trappa på skolan.

Eleverna utmanas i nya roller

Genom CAS  ska eleverna på Borgarskolans IB-program utmana sig själva och vidga sina perspektiv. Det som först ses som betungande arbetsuppgifter utanför skoltid blir ofta minnen för livet för eleverna.

CAS, förkortning för creativity, activity och service, är obligatoriskt och går som en röd tråd genom all IB-verksamhet. Målsättningen är att eleverna ska utvecklas som personer, vid sidan om skolarbetet.

– Det är roligt att guida och följa eleverna i deras utveckling – se hur de växer. När jag möter elever flera år senare är det CAS de kommer ihåg, säger Iaa Hedin, lärare i psykologi, samhällskunskap och religionskunskap på Borgarskolan.

Skapande och idrott

Genom CAS uppmuntras socialt engagemang, kreativt skapande och idrott. Service-delen kan handla om någon form av välgörenhetsarbete, genom activity är det tänkt att livslånga hälsosamma vanor som fysisk rörelse ska premieras och creativity kan handla om konstnärliga uttryck som till exempel teater, konst eller litteratur.

Det finns fem nivåer eller steg som eleven ska ta sig igenom under CAS-projektet. Till att börja med ska hen kartlägga sig själv, sina kunskaper, styrkor och svagheter. Sedan följer förberedelser och planering och därefter själva aktiviteten. Projektet avrundas sedan med en reflektionsfas och inte minst en dokumentationsdel. Som koordinator för Cas ser Iaa Hedin, till att eleverna följer de fem stegen. Under projektet intervjuar hon också eleverna tre gånger för att stämma av att allt löper på enligt plan.

Utanför skoltid

CAS särskiljer International Baccalaureate (IB) från de andra gymnasieutbildningarna. Aktiviteterna som eleverna väljer utförs utanför skoltid. Det kan handla om att engagera sig i föreningslivet eller testa en racketsport. Som en röd tråd genom CAS går att våga ta risker och bege sig ut i okänd terräng.

Iaa Hedin, lärare i psykologi, samhällskunskap och religionskunskap på Borgarskolan

– Det ligger som ett kriterium i CAS att eleverna ska våga utmana sig själva och testa nya roller. De flesta börjar med något de inte gjort tidigare. Sedan krävs det att de arbetar i grupp och att man är aktiv. Det räcker exempelvis inte bara med att vara medlem i Amnesty, du måste genomföra ett projekt inom Amnesty under minst en månad, säger Iaa Hedin.

Personlig utveckling

Fokuset på personlig utveckling är tänkt att komplettera skolarbetet. På Borgarskolan ger de IB-eleverna relativt stor frihet att välja CAS-aktiviteter själva. Med det följer också ett stort ansvar; det viktiga är att eleverna har ett tydligt mål med vad de ska göra.

– Ett av kunskapskraven är att eleverna ska ta egna initiativ och själv ta kontakt med berörda personer. Det egna ansvaret är ett sätt att växa, säger Iaa Hedin.

För att eleverna ska fullfölja studierna och få sin gymnasieexamen krävs att de fullföljer och får godkänt i CAS.

– Vad krävs för att eleverna ska lyckas med CAS?

– Det krävs ett engagemang, en nyfikenhet. Att de vågar. Vissa tycker det här är jätteroligt medan andra ser det som ett tvång, men när jag intervjuar dem efteråt har de vuxit och kan ändå se att det gett dem något, säger Iaa Hedin.