Sofie Brandt.

En bro mellan förskola och skola

I veckans Skicka vidare är det förste förskollärare Sofie Brandt i område Väster som svarar på Linda Sikströms frågor om samverkan mellan förskola och grundskola. Sofie Brandt arbetar inom område och delar ofta med sig av sina tankar som bloggare på Pedagog Malmö.

Vad är dina tankar om hur förskolor och grundskolor (oavsett årskurs) rent praktiskt, som en del i den vardagliga verksamheten, skulle kunna samverka för att utveckla barn och elevers lärande och sociala förmågor?

Jag tänker att vi behöver hitta former för möten mellan barn och elever men att vi idag har så mycket i våra egna verksamheten att det ibland känns svårt att nå utanför skolan eller förskolan. Nu när förvaltningar gör en jättesatsning på samverkan mellan förskola och skola hoppas jag att det genererar i många goda utbyten oss pedagoger emellan – och mellan våra barn och elever.

På min förra arbetsplats i en mindre kommun tillhörde förskolan en skola. Vi hade vid flertalet tillfällen elever från skolan ute hos oss på förskolan på prao. De kom också för att läsa sagor för barnen eller för att sjunga med dem – som en del i deras skolarbeten. Det var fantastiskt att få vara med om möten mellan skolans tonåringar och förskolans tre – femåringar. Att eleverna får känna sig viktiga, nyttiga och som goda förebilder för de yngre barnen tror jag kan ge dem en stolthet över det som de genomför. Barnen på förskolan får i sin tur någon att se upp till – någon som de kan vinka till över gården. En liten sak som jag tror kan vara stort för ett litet barn.

På vilka sätt hade det gått att göra barn och elever delaktiga i planering och genomförande av samverkan mellan förskolor och grundskolor?

Jag tänker att det i skolan finns många mål som eleverna ska uppnå som de kan nå genom att samverka med oss på förskolan. Idag sitter vi från förskolans ledningsgrupper tillsammans med skolans rektorer och planerar för samverkan mellan pedagogerna i de olika verksamheterna men vi skulle behöva lämna över en del av den planeringen till barnen och eleverna. De yngre eleverna som fortfarande har minnet kvar av hur det var att komma ny till skolan borde få vara mer delaktiga när femåringar tar klivet in i skolans värld. Jag önskar att vi i framtiden vågar ge barnen en ökad makt över hur de möten som skulle kunna ske. Det hade varit så spännande att få vara en del i det.

Foto: Privat