Julkula med världskarta.

En kalender av elever från hela världen

Den första advent är det dags att öppna årets första adventslucka i Pedagog Malmös julkalender. I år tar sig elever och lärare an frågan om nyanlända elever och barns syn på den svenska skolan och förskolan.

Under höstterminen har lärare och nyanlända barn och elever fått i uppdrag att arbeta med frågan. Alla stadier är representerade, från förskola och grundskola till gymnasieskola och vuxenutbildning.

Uppdraget har varit att inom sin ordinarie verksamhet jobba med frågan och få elever att mötas, diskutera och reflektera. Beroende på hur gamla eleverna är och vilka förutsättningar som finns har de medverkande valt att ta sig an uppgiften på olika sätt.

Det kommer att bli en hel del berättelser om hur skolsystemen ser ut i olika länder och också ge svar på vad eleverna tycker om den skola som de kommer till.

Varje advent öppnas en ny lucka. Välkomna att vara med på resan!

Medverkande är:
1:e advent: Startskolan
2:e advent: Drakens förskola, avdelning Apelsinen
3:e advent: SFI- Komvux Södervärn
4:e advent: Introklassen på Örtagårdskolan

Bild: Colourbox