Hand slår nummer på telefon.

En saknad elev kommer till skolan

Som kurator på Byggymnasiet har Birgitta Jönsson en betydelsefull roll.

Tillsammans med skolsköterska, två elevassistenter och specialpedagog är hon i luren så fort en elev är frånvarande. Ett intensivt ringande ingår i projektet ”Saknad” som har som mål att öka  elevernas närvaro och måluppfyllelse.

– Närvaron är viktig för att öka måluppfyllelse men också för elevernas välbefinnande. Vi ringer alltid tre gånger i rad. Det ger effekt – ungdomarna svarar alltid till slut. Det sänder signaler till dem att vi bryr oss och att de och skolan är viktig, säger Birgitta.

Elevernas närvaro var inte alarmerande hög tidigare men det var för många som var frånvarande för ofta. Sena ankomster var också vanligt. För att komma till rätta med det här har ledning och personal tillsammans tagit del av vad forskning säger om närvarons betydelse. Ord och begrepp som främjande och förebyggande har satts under lupp för att diskutera skillnader.

– Målet med projektet är att främja för alla elever att vilja gå till skolan och förebygga hinder, berättar Birgitta. Vi ska agera direkt på frånvaro. Våra samtal stärker deras jag- och självkänsla och de känner sig viktiga. I skolan ingår de i ett sammanhang och bygger relationer.

Birgitta Jönsson
Birgitta Jönsson

Ringer varje dag

Birgitta och kollegorna i telefonteamet ansvarar för att ringa en dag var. Varje morgon går respektive ansvarig runt bland klasserna för att samla in vilka som är frånvarande.

– Samtalen kan variera i antal – vissa dagar handlar det kanske om fem – andra dagar fler eller färre. Det viktigaste är att ringa alla, få tag på dem och betona att de är saknade, berättar Birgitta.

Projektet har fått sitt namn – Saknad – just för att det är det som skolan vill att eleverna ska känna sig när de får ett samtal, berättar Birgitta.

– Genom att vi ringer tre gånger förtydligar vi att vi saknar dem och vi visar att vi inte ger oss. Oavsett anledning till frånvaron – eleverna kan ju faktiskt vara sjuka – vill vi veta varför. Ibland när vi ringer sitter de redan på bussen – om än försenade – på väg till skolan.

Möta behov

Men ”Saknad” handlar inte bara om att ringa. Vid terminens början sker ett introduktionssamtal med var och en av eleverna. Syftet är att kartlägga vilka behov eleven har inför skolarbetet men också för att möta upp behoven så att de inte blir ett hinder och leder till frånvaron. Det går inte att vänta på att någon annan ska agera, menar Birgitta.

– Dessutom bjuder vi in till ett föräldramöte direkt i början på terminen där vi stark betonar betydelsen av att eleverna är närvarande i skolan, säger hon. Det sätter ribban. Vi kommer att ringa, säger vi.

Även om det bara är ett fåtal som har uppdraget att ringa så är Birgitta noga med att betona att det är hela skolans projekt – som genererar effekter i klassrummet.

– Eftersom vi är en fast grupp som ringer kan lärarna lägga sin tid på eleverna i undervisningen – och de känner att de inte är ensamma om ansvaret. Den är viktigt att hålla god och positiv ton när vi ringer. Samtalet ska syfta framåt. Eleverna ska inte känna att vi dömer eller anklagar, säger Birgitta.

Ökad närvaro

Närvaron har generellt ökat, eleverna kommer till skolan men hur de upplever att bli uppringda så fort de saknas finns det ännu ingen dokumentation om.

– Det finns ungdomar som blir irriterade – jag är ju på väg kan de säga när vi ringer. Det finns också de som blockar oss – men känslan av att de uppskattar våra samtal är överlag stark. Vi ska utvärdera projektet till jul och då ska vi också planera för hur vi bättre ska ta del av ungdomarnas tankar. Det är ett utvecklingsområde, säger Birgitta.

Text och foto: Marina Walker