Skolgård med träklätterställningar.

En skolgård med elevperspektiv – skolgårdsinspirationsdagen

I maj månad var det dags för den årliga skolgårdsinspirationsdagen. Dagens aktiviteter var förlagda till Hermodsdalsskolan som med sin omvandlade skolgård blev en plats för rundvandring och inspiration.

Skolgård med träklätterställningar.Inledningstalare var Malmös nya grundskoledirektör Anders Malmqvist. Han inledde dagen med ett tal om att medvetandegöra skolgårdens betydelse. Anders tryckte på hur viktigt det är att arbeta för att skapa en god utemiljö, dels ur ett folkhälsoperspektiv men även utifrån att en god utemiljö gynnar barnens lärande och måluppfyllelse, samt gör dem till fullvärdiga medborgare.

Anders ser skolgården som ett pedagogiskt rum där barnperspektivet och värdegrunden hela tiden ska vara i fokus. Under sitt tal kom han flera gånger tillbaka till vikten av att skapa en skolgård som är en trygg plats där vuxna ser vad som händer. (Se Anders inledningstal som film längst ned i arikeln)

Färdiga pedagogiska planeringar 

På plats fanns också Bo Lindwall och skolgårdsinspiratören Emma Crawley från Malmö Naturskola samt Karin Bengtsson och Eva Hörnblad från Gröna skolgårdar, även de skolgårdsinspiratörer. De gav tips och idéer genom att presentera färdiga pedagogiska planeringar för ett aktivt användande av skolgården som klassrum.

Lekvärdesfaktorer

Klara Wallby från stadsbyggnadskontoret pratade om processen för en förändrad skolgård. Hon berörde också lägsta nivåer för förskolor och skolors utemiljö, samt riktlinjerna för hur stor yta varje barn/elev har rätt till. Andra saker som hon tog upp var lekvärdesfaktorer för förskolan som styr processen, samt att det finns planer på att utveckla en liknande princip för grundskolorna vad gäller skolbarnens utemiljö.

Platsens betydelse 

Charlotte Bärhner är mellanstadielärare och miljöpsykolog. Hon har fördjupat sig i skolmiljöer och gjort en studie om platsens betydelse för elever med grava koncentrationssvårigheter. Charlotte tog upp hur viktigt ett rum eller en plats är för varje enskild individs lärmiljö. Hon tryckte på att skolmiljöns utformning är lika viktigt som innemiljön för att vi ska kunna individualisera undervisningen för varje elev.

Anders Malmqvist, ny grundskoledirektör i Malmö inleder dagen

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Text: Marina Walker
Bild och film: Tobias Sonestedt