Enens öppna förskola vill stärka och uppmuntra föräldrarna

Enens öppna förskola är en av åtta i Malmö. En av de som arbetar på Enen är Eva Carlstedt-Tura. Hon berättar att öppna förskolan är en mötesplats för barn och föräldrar, med det huvudsakliga syftet att förbereda barnen inför förskolan.

– Och nog är det så att många föräldrar hittar till Enen. Däremot är den öppna förskolans verksamhet osynlig i både fackpress och inom kommunen, menar Eva.

Många gånger har hon reflekterat över att även förskolepersonal har en diffus uppfattning om de öppna förskolornas verksamhet.

– Vår verksamhet förbereder barn och föräldrar inför övergången till förskola. Därför är det bra att vi är förtrogna med varandras arbete, mål och pedagogiska tankar, säger Eva.

Varför behövs öppen förskola?

Den öppna förskolan går inte under läroplanen. Däremot finns det statliga direktiv kring hur en verksamhet ska bedrivas. Det ska finnas en riktning, en intention. Det är en mötesplats för barn och föräldrar som inte befinner sig i förskoleverksamhet, en plats dit man kan gå utan att vara inskriven och som inte kostar något. Det är också en plats där föräldrar får möjlighet att skapa en djupare kontakt med andra föräldrar. Det blir ett naturligt sätt för barnen att möta andra barn. Att helt enkelt vänja sig vid grupper.

– Som förälder tror jag att det sociala betyder mycket. Att ha ett mål att gå till, som ett ickekommersiellt alternativ, säger Eva.

– Under de 40 år jag har jobbat med barn har man har ofta pratat om föräldrautbildning. Det här är en bra ersättning för det. De som kommer hit hamnar de i en miljö med många goda förebilder.

Eva Carlstedt-Tura, Enens öppna förskola.

Enens  verksamhet

Enen har öppet alla förmiddagar i veckan. Det är nästan alltid fullt. Eva gläds över att allt fler pappor hittar hit. Det är ofta de som kommer varje dag. Vanligt är att föräldrarna kommer två-tre dagar i veckan.

På måndagar har de babycafé vilket innebär att de endast tar emot barn upp till ett år.

– Då väller det in föräldrar med barnvagnar. De plockar upp sina små knyten och placerar dem på golvet. När man tittar in i rummet, ligger det ett hav av sprattlande varelser på golvet, berättar Eva med stor inlevelse.

De andra dagarna får även äldre barn tillträde. De flesta är dock inte äldre än 18 månader. Det anordnas sångstund varje dag, både med tanke på barnens behov att repetition och rutiner, men också för att sång och rytmik stärker deras språk. I övrigt får föräldrar och barn vara på Enen och pyssla med färg, lera och leksaker.

Medmänniskor, möten och BVC

Personalen är här som medmänniskor. De sitter med och lyssnar på föräldrarnas samtal och försöker stärka dem i sitt föräldraskap. Eva vill försöka få föräldrarna att ”tagga ner”. Att det är viktigt att få dem att förstå att de duger som de är. Ofta försöker personalen också tala om gränssättning.

– Vi har börjat samverka med BVC också. De kommer hit en gång i månaden, vilket är utmärkt. Dels hittar BVC föräldrar som väljer att inte nyttja dem, dels kan vi i personalen ställa våra frågor. Råd kring mat och sömn förändras ju ständigt, säger Eva.

Stärka och uppmuntra 

– Det som är allra viktigast i mötet är att vi inte särskiljer någon, att vi sätter tillit till både barnens och föräldrarnas kompetens. Jag är därför jätteglad över att vi är en liten öppen förskola. Det ger mig möjlighet att se varje barn, deras förändringar och framsteg. Föräldrarna känner sig också sedda och blir stärkta i sitt föräldraskap, säger Eva.

– Ett annat sätt att uppmuntra föräldrarna är att vi tillsammans jobbar med lera och färg. Det gör vi för att många föräldrar tror att de inte har förmågan att stimulera sina barn. Vi vill ge dem det självförtroendet att fortsätta på egen hand, fortsätter Eva.

– Vi blev otroligt glada när en besökare beskrev att det var en så varm och välkomnande stämning hos oss. Då har vi nått en bit på väg, avslutar Eva.

Allmänna råd för öppen förskola
De Öppna förskolorna i Malmö

Text och foto: Görel Reimer