Ett paket, ena hörnan är paketpappret avdraget och där ser man en bild på två personer som sitter och samtalar.

Ett paket fyllt med samtal

Vad händer i klassrummet och i skolan när vi samtalar? Den här veckan har vi samlat ihop en föreläsning, artikel och material kopplat till hur vi på olika sätt kan arbeta med samtal. Här finns material om motiverande samtal och hur vi kan fånga upp elevers mående och våga prata om psykisk ohälsa.

Se Helena Thelanders föreläsning om KASAM och MI
Helena Thelander arbetar som vårdlärare på Universitetsholmens gymnasium. Hennes föreläsning handlar om hur man med hjälp av verktyg som KASAM (Känsla av sammanhang) och MI (Motiverande samtal) kan hjälpa ungdomar att se sina möjligheter och följa sina drömmar i livet. Se hennes föreläsning från Pedagog Malmö Live här.

Läs om trivselsamtal med 500 elever
På Oxievångsskolan erbjuds sedan 2019 samtliga sjundeklassare ett ”trivselsamtal” med skolkurator Maria Fossen. Målet är att fånga upp elevers eventuella problem eller brist på trivsel och trygghet, och att göra något åt det, både på individuell och organisatorisk nivå. Läs om hur det går till här.

Undervisa med hjälp av Malmö Delars material
Malmö Delar delar med sig av resurser om psykisk hälsa och ohälsa. Här finns diskussionsmaterial, elevhälsomöten, motiverande samtal och råd om hur man kan samtala med elever om oroande händelser. Allt hittar du i här.

/Redaktionen