Robin och Johanna.

Ett stöd i vardagen

Att arbeta som elevassistent är ett uppdrag med många roller, säger Robin Vestergren och Johanna Warrer Nilsson. Tillsammans är de drivande i ett nystartat nätverk för elevassistenter inom Malmö stads gymnasieskolor med syfte att sätta yrkesrollen under lupp och gemensamt stärka uppdraget.

Nätverksgruppen är ett samarbete med centrala elevhälsan (AGVF) som en del i deras uppdrag att erbjuda gymnasieskolornas elevassistenter fortbildningar som enkelt går att omsätta i praktiken.
– Nätverksgruppens träffar är en gemensam arena där vi möts kring frågor som rör elevassistentens uppdrag. Det stärker motivationen att arbeta som elevassistent och oss att reflektera över vad vi gör. När vi ses pratar vi mycket om våra förutsättningar för att arbeta med eleverna och vilka fortbildningar som gynnar det arbetet, säger Johanna och Robin.

Olika roller

Elevassistenter i Malmö stad arbetar inte efter en generell arbetsbeskrivning. Det är upp till varje skola att formulera uppdraget utifrån varje enskild assistents arbete. På sina arbetsplatser har både Johanna och Robin varit drivande i det arbetet.
– Det är inte helt enkelt att generalisera vår roll. Det ser olika ut från skola till skola, tjänst till tjänst och termin till termin. Jag har lagt mycket tid på att googla för att hitta arbetsbeskrivningar som jag kan känna igen mig i, berättar Johanna.

Johanna och Robins respektive uppdrag skiljer sig åt, men båda ser det som väsentligt att ha en beskrivning att luta sig mot. Dels för att utvecklas i sin yrkesroll och höja yrkets status, men också för att ha något att utgå från vid till exempel medarbetarsamtal.
– Du blir lätt lite av en “allt i allo” om det inte finns en tydlig beskrivning, säger de.

Frö växer i jord.

Tid för stöd

Robin arbetar på Byggymnasiets gymnasiesärskola. Där är hans roll att stötta elever i ett större sammanhang, under lektioner, som på raster och vid lovaktiviteter finns han med som stöd. Johanna som arbetar på Malmö latinskola stöttar elever under lektionstid. Hon håller i läs-och skrivstuga och är en del i skolans studieverksamhet. Tiden är knapp och båda ser det som bekymmersamt att tilläggsbeloppen styr deras arbetsuppgifter från termin till termin.
– Det är inte så att alla elever som behöver stöd har en diagnos. Det gör att vi ofta behöver slå knut på oss själva för att ge det stöd som varje elev har rätt till, säger de.

För att arbeta som elevassistent gäller det att ha bred kompetens menar de. Det händer att Johanna och Robin möter människor som har en negativ bild av vad en elevassistent är.
– Ibland hör jag elever som säger: jag ska sluta skolan och bli elevassistent. Det förringar allt viktigt arbete som vi gör och lyfter frågan om rätt person på rätt plats med rätt kompetens, säger Robin.

Vara förberedd

Grunden för ett gott arbete som elevassistent, är enligt Johanna och Robin, förmågan att skapa relationer, att vara rak och ärlig, ha en stor dos av humor och kunna ingjuta förhoppning om förändring. Det är också nödvändigt att kunna sätta gränser när det behövs, vara steget före och förberedd på vad olika lektioner innehåller. Ett gott samarbete med skolans lärare, och att assistenterna får ta del av deras planeringar i förväg är viktigt.
– Och det är också positivt att vara lite lagom personlig. Genom att dra paralleller från elevernas liv till ens egna är ett sätt att bygga relationer och skapa förtroende, säger Johanna.
– Samtidigt är det en balansgång. Vi är ju inte kompisar och jag väljer väldigt noga vad jag berättar, säger Robin.

Hjälpa eller stjälpa

Det är också en balansgång i hur mycket de som elevassistenter ska hjälpa och stötta, när och på vilket sätt. Målet för eleven är ett självständigt liv efter studenten.
– Vi pratar mycket om gränsen mellan hjälpa- och stjälpa. Eleverna har rätt till hjälp samtidigt som de behöver utveckla förmågan att arbeta självständigt. Vi arbetar till exempel mycket med begreppet ”år fyra” och vad som behövs för det. Vad ska eleverna få med sig under åren i gymnasiet för att växa och vara redo för livet utanför skolans väggar.

Text och foto: Marina Walker
Bild: Colourbox