Elever sitter och jobbar vid bord.

Eurovision Song Contest och och hållbar utveckling på båda sidor sundet

Förra året tävlade tusentals skånska elever om en plats på genrepet av Eurovision Song Contest i Malmö. I år är det dags för eleverna i årskurs 4-6 i Skåne att tävla igen. Tillsammans med danska vänner på andra sidan sundet. Therese Ellingsen, lärare i svenska, engelska och SO på Kirsebergsskolan och hennes klass tävlar tillsammans med en dansk klass om en plats på genrepet i Köpenhamn i maj månad.

Therese Ellingsen sitter i soffa.
Therese Ellingsen, lärare på Kirsebergsskolan.

Tävlingen är ett samarbete mellan den danska Eurovision Song Contest gruppen och Öresundsklassrummet, som har erbjudit sig att föra samman skånska och danska klasser för att tävla tillsammans under temat ett grönare och hållbart Europa. Tanken är att eleverna ska arbeta med hållbar utveckling, komma på idéer som gör Europa grönare och skapa en gemensam bild som symboliserar vad det kan vara.

Väl förberedda elever

Therese och hennes 23 elever i årskurs fyra har träffat sina medtävlande, 26 elever från Randersgade skole i Köpenhamn vid två tillfällen. Första mötet skedde i den danska huvudstaden och några dagar senare kom de danska eleverna på besök till Malmö. Thereses elever var väl förberedda inför första mötet.

– Vi har arbetat mycket med att förbereda oss, berättar Therese. Hållbar utveckling är ju ett populärt uttryck men vad betyder det egentligen för eleverna?

Hållbar utveckling?

Klassen började med att diskutera vad hållbar utveckling är. För att samla tankarna gjorde Therese en mind map av alla förslag. Därefter gick hon igenom med eleverna att det finns olika hållbar utveckling, social, ekonomisk och ekologisk samt vad det innebär.

– Det är inte helt lätt för elever i årskurs fyra att bena ut begreppen så det gällde att dra ner det på väldigt basic nivå. Efter många tankar fram och tillbaka enades klassen om en gemensam mening genom en flickas ord; ”Att inte slösa med jordens resurser så att alla får det lika bra som vi”.

Elevförslag

Därefter delade Therese in dem i grupper och eleverna fick kläcka idéer om vad de tycker att de kan göra för att det ska bli bra i framtiden. Varje grupp fick sen välja en hållbar utveckling att arbeta vidare med.

– De flesta valde ekologisk, den är nog lättast att konkretisera, berättar Therese.

Förslagen var många. Kunna panta burkar i alla länder, cykla istället för att åka buss, tuggummisoptunna, slösa inte på papper, ta en snabb dusch istället för ett bad, samla regnvatten, sänk priserna på de miljövänliga varorna.

– Eleverna diskuterade länge det faktum att miljövänliga varor är dyrare än onyttiga, säger Therese.

Kick off

Genom ett besök av Sysav fick klassen en kickoff i form av bildspel och övningar i sortering. Något som enligt Therese blev jättebra.

– Ja, det gav eleverna input för hur de kan tänka, menar Therese. Eleverna arbetade med det här i en hel vecka. Det var viktigt att de fick jobba klart så att de kände att de var kunde vara ambassadörer för det som de tror på.Elever vid klätterställning.

Den 20 mars träffades klasserna för första gången på Energi & Vandvaerksedet (Vatten och Energiverket) i Köpenhamn. Mötet började med en samling utomhus med fika vid eldstäder. Projektmedarbetare från Öresundsklassrummet var också med på plats.

– Klasserna var först en aning avvaktande. De stod på varsin sida och tittade på varandra men det tog inte mer än tio minuter så började de leka, berättar Therese.

 Lära-känna-varandra övningar

Efter samlingen var det dags för lära – känna – varandra övningar med temat hållbar utveckling. Eleverna fick välja varsin bild med fokus på hållbar utveckling. Därefter delades de in i smågrupper där var och en fick presentera sin bild och varför det var hållbar utveckling för dem. Varje grupp stöttades av en vuxen.

– Mina elever var väl förberedda eftersom de hade arbetat intensivt innan resan, säger Therese. Även om de inte hade språket så hade de kunskap om vad hållbar utveckling står för och vad det är för dem. De hade med sig en dansk/svensk ordlista som de använde sig av i början men många gick över till engelska efter ett tag.

Grupparbetet utmynnade i fem temaområden. Ett tema är en återvinningsdag, på danska faellesdag, där fokus kan vara en gemensam planteringsdag över hela Europa.Elever sitter och jobbar vid bord.

För att illustrera sina temaområden fick eleverna arbeta i två grupper med spännpapper och material som färg och klister. Varje spännpapper skulle symbolisera ett temaområde. Alla tankar skulle ut.

Danska klassen på besök

När den danska klassen några dagar senare kom på besök i Malmö var Öresundsklassrummets pedagoger åter med på plats. Under en lek (med de olika språken i fokus) som gick ut på att alla skulle säga sin favoritmaträtt gick pedagogerna runt och lyssnade och registrerade vad de hörde. Svaren utmynnade i tävlingsbidragets symbol, en pizza där varje tema är en pizzaslice. Den färdiga tävlingsbilden föreställer därför en pizza med ett träd i mitten som står för faellesdagen. På en pizzaslice gestaltas ett hjärta med den danska och svenska flaggan och slogan ”använd varandras kläder istället för att köpa nya”.

Teckningar.
Det gemensamma tävlingsbidraget.

– Nu är mitt uppdrag att skicka in bilden och sen återstår att se om vi vinner, säger Therese.

Nya utmaningar

Tävlingen må vara över men för Therese och klassen väntar nya utmaningar.

– Ja, Öresundsklassrummet tyckte det här gick så bra att de vill att vi till hösten fortsätter att arbeta tillsammans med den danska klassen och hållbar utveckling genom att besöka naturskolor och mötas både kulturellt och språkligt. Jag har redan gett förslag på Malmö Naturskola, avslutar Therese.

Text och foto: Marina Walker
Foto i Köpenhamn och på tävlingsbidrag: Therese Ellingsen