Maria Friberg, Biträdande förskolechef på Gottorps förskola, står vid ett träd med hav i bakgrunden.

”Finns lärdom i alla möten”

Maria Friberg, Biträdande förskolechef på Gottorps förskola, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Catarina ”Tina” Pettersson.

1. Hur kan du som ledare stödja din verksamhet på bäst sätt?

– Det finns en tydlig uppdragsbeskrivning för min roll som biträdande förskolechef precis som för alla övriga medarbetare i förvaltningen. Denna beskrivning ligger som grund så att vi alla ska förstå ”vad är mitt att göra i detta”. I mitt uppdrag som närmsta ledare ser jag mig själv som en spindel i nätet. Jag skapar förutsättningar för att pedagogerna helt ska kunna fokusera på sina uppdrag. I slutänden handlar allt om vem man är i mötet med barnet och är förutsättningarna för detta goda (struktur, bemanning, arbetsmiljö, relationer o s v) så har vi välmående och nyfikna barn på våra förskolor. I min ledningsgrupp har vi ett salutogent perspektiv som fundament. Jag tror att verksamheten växer sig starkare när alla känner sig delaktiga och förstår sin del i sammanhanget. Här har jag en viktig roll i att implementera detta.

2. Vilken av dina arbetsuppgifter finner du mest stimulerande och varför?

– Jag har arbetat i förvaltningen i 32 år och jag är fortfarande lika fascinerad över hur mycket lärdom det finns i möten och i samtal med andra människor, stora som små. Så mycket gott vi kan skapa genom att lyssna på och delge varandra i olika frågor och samtidigt veta att detta sen mynnar ut i en ökad kvalitet för barn och vårdnadshavare. Så mitt svar får bli möten och samtal av alla dess slag.

3. Hur upplever du att vi har möjlighet att skapa barnets bästa förskola? Om du hade fria tyglar, vad skulle du vilja göra?

– Vi är mitt i ett förändringsarbete. Förändringar tar tid, det ska få ta tid. Barnens bästa förskola är en färskvara och vi måste samtidigt läsa av hur vårt samhälle mår och vad det behöver. Jag ser hur långt vi kommit redan på många plan om man ser tillbaka bara några år. Det känns fint. Fria tyglar? Den var svår. Jag är en person som gillar styrdokument och systematiskt kvalitetsarbete, det skapar ramar och trygghet för det viktiga arbete vi har. Inom dessa ramar känner jag att jag kan vara med och påverka med idéer och förslag som förhoppningsvis kan regna ner och berika kvalitén och likvärdigheten. Den möjligheten har alla i sammanhanget.

Vem vill du skicka vidare till? Och vilka frågor vill du ställa?

– Jag skulle vilja ställa följande frågor till Maricken Larsson på Gottorps förskola:

Vad vill du att alla barn ska ha med sig från sin förskoletid?

Hur ska man på bästa sätt nå ut med ett kollegialt lärande på sin egen förskola?

Om du fick ge ett enda råd till pedagoger i Malmö, vad skulle detta då vara?

Foto: Privat