Ulrika Prössel på sitt arbetsrum.

Flexibelt för att passa alla

Sedan läsårets start är allt särskilt stöd på Augustenborgsskolan samlat i något som kallas för flexibel klass.
– Vi är effektivare, mer samordnade och vi når alla elever, berättar rektor Ulrika Prössel Eriksson.

Skolan började arbeta med begreppet flexibel klass och hur det skulle organiseras redan förra läsåret men det är från sommaren som Flexibel klass har gått in i skarpt läge och nu är en del av skolans ordinarie verksamhet.
– Det fanns ett behov av att ta ett omtag kring vårt särskilda stöd. Lärarna signalerade att de hade svårt att hinna möta alla elever i klassrumssituationen, säger Ulrika Prössel Eriksson.
Idén om flexibel klass kom från specialpedagogerna. Tanken är att allt särskilt stöd samlas i ett arbetslag som riktar sig till årskurs 4-6 respektive årskurs 7-9. I arbetslaget finns det lärare, resurspersonal och elevassistenter.
– Det är väldigt roligt att vara skolledare när personalen kommer med så kloka utvecklingstankar med tydligt elevfokus. När det sker är det upp till mig som skolledare att fånga upp och förverkliga idéerna.

Inkludering viktig

Tanken är att eleverna som behöver särskilt stöd kan få det antingen i den flexibla klassen eller i ordinarie undervisning. Även läraren kan få hjälp och stöd av personalen i flexibel klass. Ulrika Prössel Eriksson är noga med att påpeka att flexibel klass inte betyder att det är en särskild undervisningsgrupp.
– Alla elever ska vara så mycket som möjligt i ordinarie undervisning. Men det kan också behövas att en elev exkluderas under en tid för att kunna inkluderas i ordinarie verksamhet. Man kan inte vara rädd för det, säger Ulrika Prössel Eriksson.
Hon trycker också på vikten av att inte ta elevansvaret från mentorn. Däremot kan personalen från flexibel klass vara med och stötta och hjälpa i mentorsarbetet.
– Vi har sett hur elever lyckas bättre i skolarbetet och också att de mår bättre.

Organisera verksamheten

För hennes del som skolledare handlar arbetet nu om att stötta personalen i utvecklingsarbetet.
– Det är en helt ny organisation som ska formas. Mitt uppdrag som skolledare handlar om att ge förutsättningar, skapa strukturer och i viss mån skydda personalen så att de får jobba ostört i den processen, säger Ulrika Prössel Eriksson.
Bland annat har det nya arbetslaget haft handledning från psykologenheten från deras första dag tillsammans.
– Det är en helt ny grupp som ska formeras. De ska skapa rutiner, få gemensamma synsätt och metoder. Och de ska känna en tilltro till varandra för att kunna prata om svåra saker i gruppen. Det kräver en hel del av dem, säger hon.
Att få skolans alla medarbetare att förstå vad flexibel klass innebär och vad de kan förvänta sig av arbetet är en av de utmaningar som hon står inför.
– Det här året är ett lärande och något som vi ser på med tillförsikt.
Text och foto: Johanna Ravhed
Läs mer om pedagogernas arbete i flexibel klass här.