Tre förskollärare står utanför en förskola.
Petra Marin, Mona Lindstedt och Laura Iribarren. Foto: Camilla Landin

Föräldraaktiv inskolning på särskild avdelning på Sjöhästens förskola

För att undvika att för många barn skolas in på förskolan vid samma tidpunkt startade Sjöhästens förskola avdelningen Småstjärnorna. Tillsammans med hög föräldraaktivitet blir inskolningen på Sjöhästen mer kvalitativ och anknytningen mellan barn och pedagog starkare.
– Vi skolar inte bara in barn, vi skolar också in föräldrar, säger Mona Lindstedt, biträdande förskolechef.

Avdelningen Småstjärnorna finns till för att bland annat för att ta emot barn som har syskon som redan går på Sjöhästen och för att ha ett jämt flöde av inskolningar under året.
– Verksamheten är i gång som vanligt och dessa barn skolas in exklusivt i eget utrymme och med pedagoger som sedan följer med barnen in på den avdelning som barnen sedan ska ha sin placering på, säger Petra Marin som är förste förskollärare.
Efter somrarna är det vanligt på förskolor att stora barngrupper skolas in samtidigt.
– Man känner som pedagog att man inte räcker till. Det är många barn samtidigt och de är ledsna. På Småstjärnorna har man färre barn så att man hinner med och har god kvalitet, säger Laura Iribarren, förskollärare på Sjöhästen.
Mona Lindstedt fyller i:
– På Småstjärnorna hinner man bli en grupp. De flesta förskolor i Malmö har stora intag i augusti som kan generera ledsna barn, ledsna föräldrar och ledsna pedagoger, för det är tufft. Säg att du har tretton inskolningar och dessutom de andra barnen som gått på avdelningen sedan förra terminen. Det kan bli jobbigt för alla och det blir inte kvalitativt.

LÄS MER: Vad är egentligen en lyckad inskolning? Sofie Brandt skriver om det här. 

Anknytning viktigt i föräldraaktiv förskola

På Småstjärnorna kan det komma två barn en vecka, tre nya en annan för att sedan vara tomt i två veckor. De barnen får en annan anknytning, menar Mona Lindstedt.
– Vi pratar mycket om anknytningsteori. Det är viktigt att knyta an i det lilla och att det är någon som tar vid från föräldern. Vi har ju föräldraaktiv inskolning här, vilket gör att föräldrarna är väldigt aktiva, säger Petra Marin.
Den första veckan när barnet skolas in är föräldrarna inkluderade i förskolans aktiviteter under de tre första dagarna. Det är till exempel föräldrarna som byter blöjor och det är de som nattar. Det handlar om att göra föräldrarna lika trygga med förskolan som barnen.
– Vi försöker också lära känna barnet, men att barnet själv kan lämna sin trygghet hos föräldern och komma över till oss. Då ser vi vem det är av oss de väljer, vilket inte alla barn gör, men vi är redo att det är någon som tar ansvar för det, fortsätter Petra Marin.

LÄS MER: Hur skapar man trygghet för barnen när de kommer nya till förskolan? Catarina ”Tina” Pettersson svarar här.

Verktyget Cirkeln används flitigt

Det är viktigt att anknytningen till en pedagog fungerar direkt och det arbetar personalen mycket med. Bland annat använder de ett verktyg som kallas för cirkeln, som du kan läsa mer om här.
– Den använder vi i många situationer och det handlar om vilka barn jag som pedagog har bäst relationer med och hur mycket jag måste utvidga min cirkel för att den ska omfatta alla barn, förklarar Petra Marin.
– Det ska vara fokus på en själv och inte barnen och man ska fråga sig själv vad jag kan göra för att få barnen att komma närmre mig, berättar Laura Iribarren.
Föräldrar är under dagarna de är på förskolan delaktiga i verksamheten och får se hur det går till.
– Vi har ett tematiskt arbete som pågår hela året, ett arbete som man också skolas in i. Föräldrarna ska känna sig lika välkomnande som barnen, säger Petra Marin.
Varför är det viktigt?
– När man sitter som förstagångsförälder har man en miljon tankar funderingar och man är nervös, säger Mona Lindstedt.
Efter de tre dagarna ska föräldern lämna barnet på förskolan, men det är också individuellt och inte helt statiskt, förklarar Petra Marin:
– Det är olika från förälder till förälder beroende på hur trygg man känner att lämna. Det finns ju föräldrar som är jätteoroliga och det kan vara en omställning även för barnet att gå från det lilla i att vara hemma med föräldrarna till att plötsligt vara med tio eller tjugo andra barn.
Av erfarenhet har de märkt att det föräldraaktiva sättet att skola in barnen är en positiv upplevelse och vid samtal och feedback där de frågat hur föräldrarna upplevt inskolningen har de sagt att det fungerar.
– Föräldrar reagerar väldigt olika, men vi försöker möta dem i det och understryka att om man har behov att vara här längre så välkomnar vi dem, säger Laura Iribarren.

Text och foto: Camilla Landin