Catarina ”Tina” Pettersson, barnskötare på Flodillerns förskola.

”Leken central i barns lärande”

Catarina ”Tina” Pettersson, barnskötare på Flodillerns förskola, svarar på Anna Lundquists ”Skicka vidare”-frågor.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Alla möten med barn och familjer där man har möjlighet att göra skillnad och ge stöd både för det enskilda barnet och för vårdnadshavarna. Att se barns upptäckarlust och se världen genom deras ögon och ge dem stöd och utmaningar till fortsatt utforskande.

Vad innebär lärande för våra yngsta barn i förskolan?
– Leken är central i alla barns lärande. Det yngre barnet undersöker sin omgivning med stor nyfikenhet. Natur, matematik och teknik utforskas med den egna kroppen som redskap. Barnet hittar en pinne och provar vad en pinne kan göra, snurrar runt med den, kastar den, rullar den, smakar på den och visar den för en vuxen som kan hjälpa till att verbalisera och sätta ord upplevelsen. Det är viktigt att alla som arbetar runt barnen är uppmärksamma på barnets kommunikation och intentioner så vi kan vara medutforskande och närvarande i lärandet.  Det är också viktigt förskolan att erbjuda en miljö både inne och ute som stimulerar till nya upplevelser och som ger möjlighet att gå tillbaka och återupprepa.

Hur skapar man trygghet för barnen när de kommer nya till förskolan?
– Alla barn är olika och deras behov skiljer sig åt. Detta har jag upplevt fungerar bra vid inskolning.  Vara nära, men ha respekt för barnens integritet och bygga upp hållbara relationer med vårdnadshavarna. Att se barnet och vara intresserad av vem det är och försöka förstå vilka behov det har. Att låta barnet komma till mig på sina egna villkor och visa det att  jag är tillgänglig.  Ibland kan utevistelsen vara skrämmande när man nyss blivit inskolad, men att erbjuda det nya barnet en pedagog (som sitter placerad på en intressant plats) och vara en trygg famn att återvända till när man vågat sig ut på en liten egen upptäcksfärd kan skapa trygghet.

Vem vill du skicka vidare till? Och vilka frågor vill du ställa?
– Jag vill Skicka till Maria Friberg, biträdande förskolechef på Gottorps förskola.

Hur kan du som ledare stödja din verksamhet på bäst sätt?
Vilken av dina arbetsuppgifter finner du mest stimulerande och varför?
Hur upplever du att vi har möjlighet att skapa barnets bästa förskola – om du hade fria tyglar, vad skulle du vilja göra?

Foto: Privat