Elever sitter vid bord med varsin dator.

En lärares förhållningssätt till 1-1-datorer

Pernilla Weman framför skolbyggnad.

För att få skolarbetet med en dator till varje elev att fungera handlar det om att hjälpa eleverna att vara på ”rätt sida”. Det är vi lärare som ansvarar för att det fungerar i klassrummet, därför kan vi inte tänka att det är upp till eleverna själva. Vi måste hjälpa dem att inte störa sig själva.

Kvinna lutar sig över elev för att se på skärm på bärbar dator.Det säger Pernilla Weman som är gymnasielärare i svenska och engelska på Pauliskolan i Malmö. Eleverna på Pauliskolan har haft egen dator sedan sex år tillbaka. Pernilla tycker att datorn är ett fantastiskt pedagogiskt verktyg, men att den också är otroligt förförisk och det är lätt att hamna på ”fel sida” i allt vad den kan erbjuda.

– Det förstår ju vem som helst. Är man 16-år och kär och objektet för ens kärlek finns på Facebook så kan skolan aldrig konkurrera med det, skrattar Pernilla.

Använd tiden här och nu!

När eleverna befinner sig på Facebook, YouTube, sportnyhetssidor eller annat under lektionsgenomgångar, så blir de mentalt förlorade. Hon hamnade själv i en sådan situation den gången hon och kollegorna var på ett arrangemang på Ystad Saltsjöbad. Under en föreläsning tappade hon helt bort sig själv sig själv i kommunikation med vänner på Facebook.

– När jag väl lyfte blicken mot föreläsaren fattade jag ingenting. Av den anledningen tyckte jag att föreläsningen var både tråkig och ointressant. Efteråt försökte jag kompensera det genom att fråga kollegor vad föreläsningen handlade om, berättar Pernilla och fortsätter:

– Det blev tydligt för mig att det är precis detta som händer med eleverna när de inte är på ”rätt sida”. Oftast kan vi vuxna tänka ”Rätta först, fika sedan”. Men för ungdomar är det ännu svårare. Den tänker: ”- Jag frågar en kompis och gör hemma sedan.” Men om de tänker på det viset, så blir det till slut väldigt mycket skolarbete att göra hemma och till sist ger de upp för att de aldrig hinner i fatt, förklarar Pernilla.

Risken är att inte bli godkänd

Elever sitter vid bord med varsin dator.När Pernilla tar emot nya klasser brukar hon ha en föreläsning om vilket förhållningssätt de som elever ska ha till datorn i skolan. För att uppmärksamma dem på vilka effekter det kan få när man är på ”fel sida” brukar berätta om den där gången då hon själv tappade bort sig.

Hon brukar också berätta om några elever som av just den anledningen inte blev godkända i alla ämnen, varav några inte kunde gå vidare upp i nästa årskurs. Detta hände de första åren som eleverna på skolan hade egen dator. Den erfarenheten har gjort att Pernilla och hennes kollegor numera har ett tydligt och konsekvent förhållningssätt samt regler (se längst ner) för datoranvändningen på skolan.

Stör inte dig själv – och dina kamrater!

MEN Pernilla påpekar att det inte fungerar med bara förbud. För att regler ska fungera är lösningen att prata och synliggöra för eleverna hur vi som människor fungerar.

– Vi brukar även prata med eleverna om hur deras surfande kan påverka kamraterna runt om dem. Sedan säger vi: ”Du får inte gå in på sidor under lektioner för vi tänker inte låta dig störa dina kamrater. Som lärare har vi ansvar för det.” Just detta att ta hänsyn till sina kamrater tycker jag de har tagit till sig mest. De förstår betydelsen av detta och är faktiskt väldigt schyssta mot varandra, säger Pernilla.

Datorer beslagtas

Två elever sitter med varsin bärbar dator.Pernilla menar att man som lärare ser och känner rätt tydligt om någon mentalt försvinner bakom datorskärmen. Då går hon fram till eleven och ber att få titta webbläsarens historik över besökta sidor. Ser hon att eleven har varit inne på någon otillåten sida tas datorn i beslag och lämnas in till rektorn.

– För eleven blir det en lagom besvärlig konsekvens att få tag i rektorn efter skoldagens slut. Efter ett kort samtal med rektorn får de tillbaka sin dator. Det är inte så ofta som vi behöver beslagta datorer. Det blir inte heller något tjafs för det vet vad som gäller, berättar Pernilla.

Datorn ett dagligt lärande verktyg

Pernillas elever får tillgång till arbetsuppgifter och lärresurser i klassbloggen. De använder dagligen Google Drive (i Google Apps for Education i Malmö stads skolor) för samarbete och skrivande av texter. Därför är det av betydelse att eleverna har med sin dator till skolan varje dag. Är inte datorn med kan det innebära att lärarens planering faller. Omvänt så måste alla lärare låta datorn vara en del av undervisningen – annars resulterar det i att eleverna struntar i att släpa med sig datorn för någon enstaka lektion.

Regler för datoranvändning i skolan:

  • datorn ska tas med till alla lektioner
  • datorn ska vara hopfälld när de kommer in
  • skärmarna ska vara nedfällda vid genomgång (ev. anteckningar sker med papper och penna).
  • läraren säger till när eleverna får börja använda datorn
  • hänsyn tas till de elever som behöver datorn som hjälpmedel
  • håller eleven sig inte till reglerna beslagtar läraren datorn och lämnar in den till rektorn

Pernilla har uppdrag som workshopledare inom Skiftnyckelen i Malmö stad där hon delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

Text: Charlotte Christoffersen
Foto:
Charlotte Christoffersen (översta bilden)
Thomas Grüneberger (klassrumsbilder)