Kvinna sittandes på golvet, bakom hänger ett grönt skynke.
Foto: Privat

Fler detaljer när förskolebarn reflekterar digitalt

För att barnen bättre ska se sitt lärande använder sig Diamantens förskola av digitala verktyg vid reflektionstimmarna. Bland annat skriver de en blogg tillsammans med barnen som blivit väldigt uppskattad.
– Vi ser att barnen utvecklar sin digitala kompetens och att de språkar mer med varandra. Det har blivit mer samtal mellan barnen än att ett enskilt barn pratar med en pedagog åt gången, säger Victoria Jacobson, förskollärare.

Bloggen är egentligen ett resultat av den pågående pandemin. Pedagogerna saknade samverkan med vårdnadshavarna och tyckte att det vore bra att nå ut med en blogg.
– Den har blivit ett stort kommunikationshjälpmedel till vårdnadshavarna, säger Victoria Jacobson.
Idén kom i höstas och redan ett halvår senare är bloggen ett uppskattat inslag hos alla barnen. Det går till så att pedagogerna samtalar med barnen kring vad de har gjort under dagen och så transkriberar pedagogerna vad barnen säger och lägger in de bilder som barnen vill ska finnas med i inlägget.
– Vi ser en stor utveckling i hur barnen öppnar upp sig under reflektionerna. Deras beskrivningar har blivit mer detaljrika och de är väldigt engagerade i själva bloggandet.

Digitala verktyg och appar

Pedagogerna brukar reflektera med barnen efter varje undervisningstillfälle. Men de bloggar inte varje dag utan använder sig även av andra digitala verktyg vid reflektionerna.
Barnen filmar och tar en hel del bilder själva vid undervisningstillfället, de projiceras sedan på en vägg under reflektionen och barnen samlas kring bilderna och får diskutera utifrån vissa standardfrågor; vad gjorde vi här, kommer ni ihåg vad som hände sedan och så vidare.
– Vi brukar även låta barnen vara med när vi gör i ordning för bildvisningen, de får vara med och sätta i kablar och sånt, berättar Victoria Jacobson.
Med hjälp av en app som heter Mymemo skapar barnen sina egna memory utav bilder som de själva tagit. Barnen lägger även till ljud som de själva spelar in och Victoria Jacobson berättar om hur det ofta leder till att både pedagoger och barn får syn på sitt lärande.
– Vi har även använt Blue bot och gjort en bana till, så får barnen köra banan och när roboten hamnar på en bild från vårt undervisningstillfälle så centrerar vi samtalet kring det.
Lady bug och appen Keezy är andra exempel på verktyg som förskolan använder i reflektionsarbetet.

”Språkar mer med varandra”

Varför är det viktigt att involvera barnen på det här sättet?
– Utan barnen hade det inte varit någon reflektion, då hade det bara varit våra tolkningar. Genom att de är involverade får vi in mer lärande – de språkar med varandra, uttrycker sig, visar varandra hur man ska sköta de digitala verktygen. De är också fysiskt aktiva och trycker på knappar, säger Victoria Jacobson och fortsätter:
– Vi är här för dem och det är viktigt att vi får syn på deras lärande och att de får syn på sitt eget lärande.
De flesta reflektionsövningar gäller 3-5-åringarna.

Barnen minns mer detaljer

Personalens digitala kompetens har stärkts sedan arbetet började. Pedagogerna testar sig fram tillsammans med barnen, som får se att pedagogerna inte kan allt utan att de lär sig också.
– Det gör att barnens empati utvecklas samtidigt som vi lär oss och använder oss av verktygen.
Victoria Jacobson återkommer till hur språket hos barnen har utvecklats, inte bara genom att de kommunicerar mer och med varandra på ett annat sätt än tidigare.
– De har blivit mer intresserade av att delge egna reflektioner och man märker skillnad i detaljer och hur mycket de minns, säger Victoria Jacobson och menar att det blivit ytterligare en dimension med de digitala verktygen som lockar barnen att delta.

Lugnare reflektionstimmar

Det största hindret för förskolan har varit GDPR (The general data protection regulation som gäller i hela EU och är till för att skydda personuppgifter).
– Vi har en öppen blogg men kan inte visa bilder på barnen. Det är trist för barnen som gärna vill vara med på bild. Ibland när vi tar bilder är det barn som sticker in huvudet för att de vill vara med. Men vi brukar lösa det genom att ta en bild på barnen och ha på förskolan och sedan ta en bild till bloggen utan barn.
Teknikstrul är en annan sak som tar fokus från reflektionerna och som snabbt kan göra att barnen tappar intresset. Men de pedagogiska fördelarna överväger ändå de negativa.
– Reflektionerna har blivit lugnare på något sätt, barnen får något att göra och det skapar en trygghet. Och vi märker en stor förändring i barnens engagemang, de tycker att det är roligt att reflektera nu.

Text: Matilda Lundahl