Barnhand full av målarfärg gör handavtryck.

Förskolechef och pedagogista i samverkan på Sjöhästens förskola

Sjöhästen är förskolan i parken. Den nybyggda förskolan delar utemiljö med en allmän park mitt i centrala Malmö. En utemiljö som både utmanar och inspirerar barn och personal.

Ninni Hyleborg är förskolechef på Sjöhästens förskola. Tillsammans med Madelene Hillborg, förskollärare och pedagogista, driver hon pedagogiska projektprocesser för att utveckla både verksamhet och personalens kompetens.

Ninni Hyleborg och Madelene Hillborg.
Ninni Hyleborg, förskolechef och Madelene Hillborg, pedagogista på Sjöhästens förskola.

– Madelenes roll är i första hand att vara en pedagogisk inspiratör, berättar Ninni Hyleborg.
Madelene ser mötet med pedagoger och barn som kärnan i hennes roll som pedagogista. Det är genom de fysiska mötena som hon i sin tur kan utveckla verksamheten.
– Jag vill vara som en mentor till mina kollegor, kunna vara med i deras inspirerande samtal och finnas med i den pedagogiska verksamheten, säger hon.
Den 24 november flyttade förskolan in i sina nya lokaler, i ett nybyggt, fristående stort hus mitt i bostadsområdet Lugnet. Utemiljön är den allmänna lekplatsen och dess parkmiljö. Grannen närmast är hundrastplatsen. Varje dag cirkulerar människor in och ut genom grindarna för att samsas om utemiljön med Sjöhästens barn.

Utmanande och spännande utemiljö

Fasaden på Sjöhästens förskola.Både Ninni och Madelen ser den allmänna utemiljön som både utmanande och spännande. De kan se pedagogiska vinster i att barnen får möta andra förskolor, föräldralediga, hundägare, ungdomar eller pensionärer som tar sig en paus i parken. Barnen lär sig både att dela med sig och vänta på sin tur. De får också inspiration till nya lekar.
– Det ställer också stora krav på säkerhetsrutiner och uppsyn, säger Ninni som trycker på att förskolan, personal och barn tillsammans, aktivt har arbetat för att hitta väl strukturerade rutiner för en säker utevistelse.
Förskolan har satsat på hög personaltäthet. Varje barn tillhör en egen avdelning, men avdelningarna i sig arbetar tillsammans i enheter för att dra nytta av varandras kompetenser. Personaltätheten hör ihop med att kunna möta varje barn utifrån behov samt säkerheten ute på gården.
– Parken innebär en del döda fläckar där det kan vara svårt att ha full uppsikt. All personal som är ute med barnen placeras därför på olika punkter i parken. Personalen använder Walkie Talkie som de kommunicerar via vid behov för att inte avvika från sin punkt. Innan en barngrupp går ut är det också alltid någon i personalen som först kontrollerar att alla grindar är stängda, berättar Madelene och Ninni.

Pedagogiskt fokus och Bärargrupper

Barn går på gräsmatta utanför bostadsområde.
Utsikt över parken från förskolans fönster.

För att bibehålla pedagogiskt fokus och för att inte alla pedagoger ska göra allt, har Madelene och Ninni startat något som de kallar för Bärargrupper. Bärargrupperna har fyra inriktningar; ordförande, språkbärare, projektbärare och miljöbärare. Varje avdelning har utsett sin representant till varje post. Varje fredag träffas Bärargrupperna tillsammans med Ninni eller Madelen för pedagogiska diskussioner. Det är Bärargruppernas uppdrag att ta med sig beslut eller information tillbaka till avdelningen och delge övrig personal. Varje inriktning har ett definierat uppdrag.
– Ordföranden ansvarar för det för sociala välmåendet på avdelningen och ska se till att all kommunikation fungerar. Språkbärare har fokus på språket och att kommunövergripande kvalitetsmål följs i verksamheten. Miljöbäraren ansvarar för inomhus och utomhusmiljön. Projektbäraren är den som ser till att avdelningarna håller fokus på de projekt som förskolan har arbetar med, berättar Ninni
– Det här gör att vi hela tiden har ett pedagogiskt fokus, fyller Madelene i.

Förskolan som undersökningsplats

För att förbereda barnen inför flytten använde man den nya förskolan som undersökningsplats. Tillsammans med Madelene gick barnen i smågrupper till parken för att titta och fotgrafera byggarbetsplatsen.
– I leken bearbetade sedan barnen sina upplevelser bland annat genom att anta rollen som byggarbetare, berättar Madelene.
Barn som leker.
När personalen fick tillgång till bygget gjorde de ett aha-besök på plats för att känna in förskolan som plats och rum och för att etablera känslan. Frågor som; vad ser ni framför er och vad kan inspirera barnen i respektive rum eller uteplats, blev avgörande för hur de skulle gå vidare.
– Därefter var det barnens tur. De fick komma hit i smågrupper och blev guidade runt i huset i för att få sin aha-upplevelse, berättar Madelene.
– Alla barn fick dessutom varsin ritning av huset där de fick markera sina tankar. Barnens tankar om innemiljön var ett sätt att vara delaktiga i möbleringsprocessen. Genom att få besöka huset kunde de få en känsla för var de t.ex. ville ha bilbana eller kuddrum, fortsätter hon.

Reflektionssamtal varje vecka

En central del i Madelenes roll som pedagogista är att leda reflektionssamtal. Det här gör hon varje måndag då personalen har reflektionstid.
Människor samtalar kring ett bord.
– Pedagogerna berättar vad de har gjort sedan sist. Vi utgår från dokumentation eller ett dilemma. Min roll är hålla pedagogiskt fokus. Jag är samtalsledaren som ställer frågor och utmanar mina kollegor att se verksamheten från en annan synvinkel, förtydligar Madelene.
– Hon kan vara ganska provokativ och ifrågasättande. Det är viktigt att våga fråga om det finns olika sätt att möta verksamheten. Här är det viktigt att Madelene håller sig uppdaterad med litteratur och forskning, avslutar Ninni.
Text och foto: Marina Walker
Foto: Eldina Gredic