Snabbtåg i tunnelbana.

Från analog till digital undervisning – En digital resa på Agnesfrids gymnasium

På Agnesfrids gymnasium undervisar ett arbetslag på Språkintroduktionsprogrammet helt digitalt. Med iPaden som bas, navigerar pedagoger och elever sig fram tillsammans i den digitala världen, med hjälp av Malmö Apps olika funktioner (Google Apps For Education), digitala läromedel, chattverktyg och kreativa appar.

– Det är ett prestigelöst kollegialt lärande i kreativ miljö, säger Maria Rosén, lärare i svenska som andraspråk, och hennes kollegor, Andrew Westlake, engelska, Fredrik Neumann, idrott och hälsa och SO, och Dimos Mpatsiaris, SO och matematik.

Maria, Andrew, Fredrik och Dimos undervisar 48 elever på SpråkintroduktionsprogrammetAgnesfrids gymnasium. De säger sig ha gjort en resa, från analog till digital undervisning. Något som kontinuerligt utvecklar deras syn på lärande och möjligheten att arbeta språkutvecklande. Det underlättar planering och bedömning, nya sätt att kommunicera och varierande redovisningsformer.

– För mig som lärare i både idrott och hälsa och SO, och som rör mig mellan olika anläggningar är det stora vinster. iPaden är min pärm, där samlar jag allt som har med eleverna att göra, säger Fredrik.

Arbetslaget jobbar med datorer.
Maria Rosén, Fredrik Neumann, Dimos Mpatsiaris och Andrew Westlake.

Allt i iPaden

Arbetslaget och eleverna arbetar med iPads och alla elever har sin egen miniversion (1-1).

– Att ha allt material i egen padda underlättar för hemuppgifter och eleverna slipper bära med sig stenciler och böcker, säger Dimos.

– Det innebär också att vi kan kräva mer av eleverna, eftersom alltid har med sig materialet, säger Maria.

Pedagogerna berättar att de lägger upp alla elever i Google Classroom utifrån ämne. Via Classroom delar de ut och hämtar in uppgifter. Där ger de eleverna feedback och kommunicerar med dem vad gäller mål och förbättringsområden.

– Genom att använda Google Classroom kan vi understödja det vi säger genom att lägga till filmsekvenser eller bildstöd. Det som vi tidigare har ritat på tavlan. Vi lägger också in flippade klassrum med genomgångar. Det innebär att eleverna alltid kan gå tillbaka och uppdatera sig om vad som gäller, säger Fredrik.

Digital stadsvandring

Elevernas första digitala uppgift innebar att dokumentera en stadsvandring utifrån ett ämnesövergripande perspektiv. I olika grupper och med en stadskarta och iPaden i hand, besökte och fotograferade eleverna olika sevärdheter i Malmö. Fokus var på SO och orientering. En selfie vid varje plats och en valfri digital presentation i klassrummet var ett krav.

– Inför stadsvandringen arbetade eleverna med att läsa på och inhämta information om varje plats. Syfte var att få igång ett digitalt tänkande och få eleverna att lära känna varandra och staden, berättar pedagogerna.

I sin engelskundervisning använder Andrew sig av Book Creator. En app som han ser stimulerar eleverna att använda språket i både tal och skrift.

– I appen skapar eleverna egna böcker. En uppgift är att de fotograferar något som de tycker om, lägger in bilderna i appen och skriver egna texter under dem. Uppgiften går att anpassa utifrån varje elevs individuella nivå, oavsett kunskap kan alla berätta något om bilden, berättar han.

Digitalt läromedel

Allt läromedel är digitalt. I sina iPads har eleverna tillgång till nivåanpassade digitala böcker kopplat till interaktiva övningsuppgifter.

– Syftet med digitala läromedel är att kunna individanpassa och ha tillgång till olika nivåer, säger Maria. Det är viktigt att vi som pedagoger kan lägga till eget material och att eleverna har möjlighet att stryka under text.

– Och att eleverna får feedback direkt under processen, vilket de får genom interaktiva uppgifter, säger Andrew.

Arbetslaget lyfter att det är viktigt att anpassa användande efter varje elevs behov och bedöma om texterna är i fas med elevernas kunskapsnivå. De menar också att det är viktigt att vara medvetna om att ett digitalt förhållningssätt är en process. Alla har sin egen utvecklingstakt.

– Det är ju inte säkert att alla elever tycker det är kul, det måste man ha klart för sig. Därför är det viktigt att variera sig, säger Maria.

Kreativa verktyg och språkträning

För att kommunicera med eleverna använder arbetslaget sig av appen Viber. I appen kan eleverna chatta med sina lärare om skolarbete och meddela frånvaro.

– Den funkar som en anslagstavla som eleverna alltid kan vara uppkopplad mot. Att chatta är ett sätt att träna på språket, berättar Dimos.

– Vi letar aktivt efter kreativa verktyg för att variera och stimulera elevernas uppgifter och vägar för att visa sina förmågor, säger Andrew.

Bland annat har de testat appen Tellagami.  I appen skapar eleverna en avatar som de kan spela in en röst till. Genom avataren skickar eleverna meddelanden och ger instruktioner till kamrater.

– Här tränar eleverna sin språkförmåga och får testa språket i en kontext, säger Fredrik.

Pedagogerna är rörande överens om att en digital undervisning har gjort läraryrket mer dynamiskt. De ser också att elevernas lärande blir roligare när de har möjlighet att presenterar sina förmågor på olika sätt

– Och att eleverna ser det som en läroprocess och något som de kan använda i framtiden, avslutar de.

Text och foto: Marina Walker
Utvald bild: Colourbox