Händer håller upp tavla där det står Äntligen fredag.
Beautiful young woman teacher holding up a blank sign

Fredagsmyset utvecklar lärarna

Språk och matematik är gemensamma nämnare i alla ämnen på Östra skolan. Personalen arbetar med att utveckla undervisningen och lär av varandra. Kanske är det några av orsakerna till att alla skolans niondeklassare var behöriga till gymnasiet.

Susanna Holgersen och Maria Sköld arbetar som lärare på Östra skolan. Susanna undervisar i svenska och religion, Maria i matematik, NO och teknik.

– Alla som jobbar här är hungriga på att utvecklas, säger Maria och Susanna.

Lärare och ledning på Östra skolan strävar efter att det ska finnas en röd tråd som förenar alla ämnen. Och ett gemensamt professionellt språk, att alla lärare använder samma begrepp för samma saker. Susanna och Maria berättar att grunden för arbetet med utveckling är det återkommande fredagsmyset.

Maria och Susanna sitter med varsin bok i handen.
Maria Sköld och Susanna Holgersen, lärare på Östra skolan.

Fredagsmys

Varje fredag klockan åtta är det fredagsmys. Under en timme samlas skolans pedagogiska personal, inklusive rektorerna.

– Vi är ungefär 15 anställda och skolan har en väldigt platt organisation, säger Maria och Susanna.

– På fredagsmyset har vi pedagogiska diskussioner. Ofta delar någon ur personalen med sig av någonting. Det kan handla om deltagande på föreläsning, konferens eller något helt annat.

Under flera år har skolan satsat på att arbeta språkutvecklande i alla ämnen. Susanna och Maria menar att det kontinuerliga arbetet sitter i väggarna.

– På fredagsmyset har vi gått igenom olika delar och frågor kopplade till det språkutvecklande arbetet. Sedan har vi förberett och testat olika saker i klasserna. Det har följts upp och vi har diskuterat kring vad som var svårt, vad som fungerat och inte fungerat, säger Susanna.

Öppna dörrar

– Skolan är en liten enhet med ett väldigt öppet klimat. Det är så pass öppet att vi vågar fråga alla frågor, och berätta när vi inte förstår. Dörrarna till klassrummen står öppna. Det är inget konstigt att ha kollegor i klassrummet, säger Maria och Susanna.

De berättar att lärarna auskulterar hos varandra. Rektorerna går in och täcker upp lektioner under auskultationerna om det behövs.

Fokus på matte

Inspirerat av Matematiklyftet pågår Mattefokus på skolan. Det handlar om att få in matematik i alla ämnen.

– I SO kan till exempel diagram och statistik bli en självklar del av ämnet. När vi påbörjade arbetet med språkutveckling kände några kollegor sig osäkra. I början av arbetet med Mattefokus kände jag så. Jag tycker att matte är svårt, men det handlar om utveckling, säger Susanna.

Skönlitteratur i alla ämnen

Skolans senaste satsning är att arbeta med skönlitterära texter i alla ämnen. Inspirationen kommer från Läslyftet. Lärarna läser texter tillsammans med eleverna och har textsamtal.

– I vanliga fall, när jag läser en text i till exempel NO, läser jag en bit och stannar upp och förklarar allt eftersom. Det är annorlunda och lite ovant att arbeta med skönlitterära texter, säger Maria.

Bokhög.
På Östra skolan arbetar eleverna med skönlitteratur i alla ämnen.

Skönlitteraturen har förenat NO och svenska i ett arbete kring sex och samlevnad. Jonas Gardells böcker “Torka aldrig tårar utan handskar” var den gemensamma grunden.

– I olika sammanhang läste vi utdrag från böckerna och såg alla avsnitten på SVT Play. Eleverna fick bland annat arbeta med ämnesövergripande skrivuppgifter, säger Susanna och Maria.

Svenska och NO samarbetar också kring Sofia Nordins “En sekund i taget”, en berättelse om Hedvig, vars hela familj dött i en mystisk feber. Eleverna kommer att jobba med bland annat miljöproblem och bakterier kopplat till boken.

Den röda tråden, att både språk och matematik ingår i alla ämnen, har blivit vardag för eleverna.
– När vi arbetar tar eleverna för givet att allt ingår, säger Maria och Susanna.

Text och foto: Sara Arildsson
Utvald bild: colourbox.com & Sara Arildsson