att kombinera språkutvecklingen i ett andraspråk samtidigt med innehållet och därmed den kognitiva nivån ingår i mitt sätt att undervisa andraspråkselever i Sverige vilket jag gjort sen 1998, numera även med vuxna sen 1½ år tillbaka inom SFI C-D nivåerna hos hörselnedsatta personer
LTG var en didaktik på 1970-talet för att utveckla barnens språk utifrån talet, vilket jag också använder som grunden för min undervisning i sva. jag har skrivit hur jag arbetar i ”Språkutveckling pågår!-Kreativa arbetssätt i svenska som andraspråk” i serien Aktiva lärare på Libers förlag och den kom 2009.
Lycka till i Malmö!