Marie Wesén, rektor, står framför Kirsebergsskolan och ler.
Foto: Fredrik Thunberg

Här är kulturen en del av kulturen

På Kirsebergsskolan är kultur inte bara en upplevelse vikt åt enskilda tidsbegränsade projekt eller studiebesök utan en integrerad, kontinuerlig del av lärandet i alla klassrum. Skolans tre kulturombud driver och utvecklar tillsammans med klassernas kulturambassadörer arbetet.

– Det räcker inte med att det finns tre eldsjälar som jobbar med kultur, kulturombuden måste ha kunskap, mandat på skolan, tid och förutsättningar, säger Marie Wesén, rektor på Kirsebergsskolan.

När hon tillträdde som rektor sommaren 2017 blev en av de första åtgärderna att införa Malmö kulturskolas kör- och orkesterverksamhet på Kirsebergsskolan. Inriktningen är kör, rytmik och sång och fokuset ligger inte på instrument.

– Vi tänker att rösten är viktig inte bara för att sjunga utan för att föra fram sin egen röst; vi vill göra barnens röster hörda mer, säger Marie Wesén.

Elever gestaltade med drama

Att arbeta med estetiska lärprocesser och kultur i skolan är inget nytt för henne. I sin tidigare roll som lärare i svenska och svenska som andraspråk lät hon ofta sina elever gestalta olika arbetsområden genom till exempel drama.
– Jag såg att elevgrupperna utvecklades både socialt och kunskapsmässigt och det gynnade samtliga elever, både de som hade det lätt och lite svårare för sig eftersom att de fick olika verktyg att jobba med. Om man har svårigheter med språket är det lättare att visa vad man kan om man använder fler verktyg än att skriva. Utmanande grupper blev mer välfungerande när vi arbetade med kultur; de trivdes tillsammans när det inte bara var ämneskompetensen som utvecklades, säger Marie Wesén.

Högre måluppfyllelse

När professor Anne Bamford, internationellt erkänd för sin forskning om kreativitet, livslångt lärande och teknologi, besökte Kirsebergsskolan i november pratade de bland annat om kopplingen mellan att arbeta med drama och högre måluppfyllelse.
– Det är ju jätteintressant att man kunnat mäta högre måluppfyllelse vid arbete med drama; i mitt eget lärarjobb tycker jag mig ha sett att ett sånt arbete gynnat inlärning, förmåga att lära sig nytt och få det befäst. Jag är övertygad om att om man använder både röst och kropp för att lära sig något blir det mer befäst. Man får fler grenar att hänga upp den nya kunskapen på, säger Marie Wesén.

LYSSNA: Anne Bamford gästar Podagog Malmö

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från PodBean. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

När Marie Wesén nu leder det pedagogiska arbetet på Kirsebergsskolan är det viktigt att förankra arbetet med kultur på hos hela lärarkollegiet och hos alla elever. De tre kulturombuden träffar eleverna (i form av klassernas kulturambassadörer) regelbundet och ombuden har en timmes avsatt planeringstid varje vecka där de kan prata om vad som funkat bra och mindre bra i de olika Skapande skola-projekten.

LÄS MER: Att lära av varandra

Samarbete med Unga Malmö stadsteater

Under det senaste året har skolan bland annat inlett ett samarbete med Unga Malmö stadsteater med workshops ledda av dramapedagoger. Att projektet uppskattats av lärarkollegiet i stort tror Marie Wesén bland annat är ett resultat av att så många elever och olika kompetenser på skolan inkluderats och involverats.
Efter att ha sett en pjäs har bland andra mellanstadieeleverna arbetat vidare med berättande, enskilt och sedan i grupp och skrivit egna berättelser som de ska få framföra på en scen.
– Eleverna ska få gestalta och dramatisera det de jobbat med på Kirsebergs teater. Det man gör måste vara på riktigt. Visst ska det leda fram till en produkt, ett resultat, men det viktiga är vägen dit, processen. Att eleverna jobbar tillsammans och utvecklas, att de kanske får tänka normkritiskt, bli kritiskt granskande till sin omgivning och göra sina röster hörda. I förlängningen är det en viktig demokratisk insats, att eleverna blir stärkta i sin intellektuella utveckling, säger Marie Wesén.