Sara Böök, gymnasielärare Latinskolan.
Sara Böök, gymnasielärare på Latinskolan, tycker att det finns flera fördelar med att låta eleverna samarbeta med instanser utanför skolans värld. Foto: Matilda Lundahl

Nyttigt för eleverna att få kontakt med verkligheten

På Latinsskolan samarbetar samhälle/media-eleverna ofta med verksamheter och instanser utanför skolans värld. Gymnasielärare Sara Böök tycker det är viktigt för eleverna att komma i kontakt med verkligheten och känna på den bransch eller det arbete som de i framtiden kan komma att jobba inom.

Det tar mellan ett och fem år för en cigarettfimp att brytas ner i naturen så att den inte är igenkänningsbar. Men den försvinner inte, plasten som fanns i fimpen kan finnas kvar i 100 år eller längre. Trots det slängs det fimpar på våra gator och torg, inte minst på skolgårdar. Skolgården på Latinskolan är inget undantag. Trots att det är rökförbud på skolans område så ligger det fimpar på marken.

32 elever i årskurs två på Samhälle media fick i uppdrag att göra en kampanj för att minska fimparna specifikt på skolgården, samtidigt som planen gärna fick vara applicerbar på andra skolor. Eleverna jobbade i grupper om tre och projektet var ett samarbete med fastighets- och gatukontoret.
– Eleverna pitchade sina idéer för, för dem, okända personer på fastighets- och gatukontoret och miljöförvaltningen. Sedan gick eleverna vidare in i produktionsfas, alla grupper kommer att göra ut sina idéer, säger Sara Böök, gymnasielärare i medieämnen.

Sju påsar med fimpar.
Eleverna gav sig ut för att plocka fimpar som en del av projektet. På 25 minuter fick de ihop 5,2 kilo. Foto: Sara Böök

Arbetar ämnesövergripande

På Latinskolan arbetar en koordinator mot bland annat miljöförvaltningen för att plocka upp denna typen av samarbetsmöjligheter. Det är inte första gången som Sara Böök tar hjälp av “verkligheten” i sin undervisning.
– Jag tänker att det är jättenyttigt, dels att träffa yrkesverksamma inom det området som eleverna kan tänkas vilja jobba inom. Men också att det inte bara blir något som jag ska bedöma, utan något som kan göra skillnad och att eleverna blir sedda och hörda.

Sara Böök samarbetar med andra lärare i arbetslaget och jobbar ämnesövergripande med projekten. De sätter sig ner i juni och planerar hela året i olika moduler, i den mån det går. Till exempel är valet är en sådan händelse som ska planeras in när det är valår. Ett återkommande inslag för eleverna i årskurs två är ett projekt som genomförs varje år när Musikhjälpen går av stapeln. Bland annat sänder eleverna radio en hel dag inför hela skolan och övriga på skolan anordnar olika insamlingar för att samla in pengar till årets tema.
– Eleverna har ingen praktik, därför tror jag det är extra viktigt med sådana här projekt – så att de får kontakt med verkligheten, säger Sara Böök.

Eleverna får en boost

Vad skulle du säga är fördelarna att som skola arbeta med fall från verkligheten?
– Att ta sig utanför skolan och komma ut i verkligheten är nummer ett. Sen att eleven blir tagen på allvar och får en känsla att den kan göra skillnad. Eleverna blir boostade när de får energi utifrån. Vi som skola ska fostra fungerande samhällsmedborgare, ur det perspektivet är det också väldigt bra för det här gör att de kommer ut i samhället och tar kontakt med folk och samverkar.

Vad ska man tänka på som lärare som man vill jobba mer såhär?
– Att vara ute i god tid och gärna samarbeta med andra lärare ämnesövergripande – åtminstone som start. Att se till sitt eget ämne vad du som lärare vill och eleverna behöver få ut av projektet.
Hur det gick för kampanjerna? Eleverna skulle bland annat göra en målgruppsanalys, ta fram en problemformulering, ett bärande budskap och två valfria produkter. De på fastighets- och gatukontoret som tog emot fimpkampanjerna blev imponerade av elevernas arbete och skulle ta några av dom vidare till sin kommunikationsbyrå. På Latinskolan kommer förmodligen något av kampanjmaterialet att sättas upp.