Charlotta Rosing på skolgården.
Foto: Matilda Lundahl

Hon vill minska på sockret i skolan

Som skolsköterska arbetar Charlotta Rosing aktivt med att skapa förtroende och bra relationer med såväl elever som vårdnadshavare. Det tycker hon är absolut roligast. För två år sedan var hon med och drog igång ett sockerpolicy-projekt som kräver just detta – ett samarbete mellan både elever, pedagogisk personal och vårdnadshavare.

Charlotta Rosings dörr på Lorensborgsskolan står nästan alltid öppen. Skolsköterska – står det stort och tydligt på dörren. Det är viktigt att eleverna känner sig välkomna, säger hon, hon vill göra skillnad för eleverna.
– Det är ett jätteroligt jobb. Att skapa goda relationer med både föräldrar och barn är den viktigaste och största utmaningen för mig. Jag träffar föräldrarna tillsammans med barnen redan i förskoleklass – redan där börjar byggandet och vad som förhoppningsvis leder fram till ett förtroende.
Det är inte alltid ett enkelt jobb och ibland måste hon göra sig lite obekväm. Det har hon fått erfara sedan hon, tillsammans med en kollega på en annan skola, drog i gång sockerpolicy-projektet, en fråga som kan väcka känslor och reaktioner.

Tänka nytt

Varje läsår gör skolsköterskorna rutinmässiga hälsokontroller bland eleverna. Det var när resultaten kom tillbaka som Charlotta Rosing kände att något måste göras.
– Genom dem framgick det att min skola hade problem med övervikt, att många elever hade för högt BMI (Body mass index, reds anm.).
Tidigare har det inte funnits några riktlinjer vad gäller socker på skolan. Därför tog Charlotta kontakt med sin kollega, Märta Palmer, på Kungshögsskolan för att fråga om de hade några riktlinjer kring socker. Efter lite diskussioner kom de fram till att de inte borde sitta enskilt på varje skola och arbeta med frågorna, det borde vara övergripande för hela staden.
Policyn är tänkt att vara positiv – utan pekpinnar förklarar Charlotta Rosing.
– Tanken är inte att det ska bli helt sockerfritt utan att vi tar fram en sockerpolicy som vi alla kan förhålla oss till och som blir enhälligt.
Policyn har gjort att skolsköterskorna fått utmana en del pedagoger att tänka nytt.
– Det händer då och då att barnen belönas med godsaker – då brukar vi fråga för vems skull de belönar, eftersom sötsakerna inte gynnar barnen i det långa loppet. Vi ser hellre att man belönar med pedagogik eller roliga upplevelser så att barnen lär sig uppskatta det, om de inte redan gör det.

Charlotta Rosing på sitt kontor.
Charlotta Rosings dörr står nästan alltid öppen. Det är viktigt för henne att eleverna känner sig välkomna.

Syfte att barnen ska må bättre

Nu är sammanlagt åtta skolor med i vad som kallas sockerpolicy-arbetet. Målet är att arbeta fram gemensamma riktlinjer i Malmö stad om socker på skolorna för att främja en bättre hälsa hos barn och elever. Charlotta Rosing pekar på flera vinningar med att minska på sockret.
– Syftet är ju att barnen ska må bra. Det bästa för barnen är att äta frukost, lunch, middag och någon frukt emellan. Vinningarna blir att de har en jämnare nivå av socker och att de sover bättre när de äter ordentligt. Då mår de bättre och orkar med sitt skolarbete.
Finns det risker med att prata om övervikt och BMI med barn på det här sättet?
– Man sitter lite i ett dilemma som skolsköterska gällande om man ska prata med barnen om det. En del är rädda att det kan skapa en ätstörningsproblematik. Men undersökningar visar att saklig information, även till barn, inte skapar den problematiken. Efter att själv ha gått utbildningar i hur man pratar med barn om övervikt är jag inte rädd att jag skulle skapa en ätstörning genom att ta upp detta med dem.

Åker till Spanien i höst

Charlotta Rosing och övriga pedagoger, skolsköterskor och skolledare som är engagerade i projektet kommer att fortsätta arbetet med sockerpolicyn. I höst åker Charlotta, tillsammans med en hälsopedagog, till Spanien för att undersöka en hälsoapp som man använder på en del skolor för att utvärdera om det är något för Lorensborgsskolan i sitt arbete att minska på sockret och förbättra elevhälsan.
– Vi är här för barnens skull – för att göra det bästa för dem, säger Charlotta Rosing.

Text och foto: Matilda Lundahl