Husam Nazzal och Ha Nguyen.

Riksdagens arbetsmarknadsutskott mötte Hotelltalanger på Hotel Scandic Stortorget

Husam Nazzal, Hotelltalang, och Ha Nguyen, Restaurangtalang.

I februari besökte ledamöter från riksdagens arbetsmarknadsutskott Malmö för en konferens om arbete och utbildning. På Hotell Scandic Stortorget fick de möta representanter inom projektet Hotelltalanger, som är en ettårig heltidsutbildning för vuxna i SFI och Hotellkunskap varvat med praktik på hotell. Projektet är ett samarbete mellan Komvux Malmö Södervärn, Värnhemsskolan, JobbMalmö och Hotellgruppen Malmö/Lund.

– Det här är en bra utbildning! Praktiken ger en chans att visa sina talanger och chansen att få jobb, säger Husam Nazzal, en av de nuvarande Hotelltalangerna. Han kom till Sverige för ett år sedan och har tidigare arbetat som kökschef på ett internationellt hotell i Jordanien under sju år. Hotellchefen på Radisson Blu, där Husam praktiserar, upptäckte detta och ville anställa honom direkt.

Ha Nguyen studerar på Restaurangtalangerna, också på Värnhemsskolan, som är en motsvarighet till Hotelltalangerna.

– Jag har väntat länge på en sådan här chans! Jag vill lära mig mer svenska och mer om svensk mat, säger Ha, som kommer från Vietnam. Han har tidigare arbetat som kock på olika restauranger inriktade på asiatisk mat och arbetar fortfarande extra under utbildningstiden. Just nu praktiserar Ha i köket på Hotell St Jörgen och har gjort fem av totalt åtta veckors praktik.

Yrkeslärare sitter vid bord.
Monica Nilsson, yrkeslärare på Värnhemsskolan informerar Arbetsmarknadsutskottet ledamöter.

 

 

Stora möjligheter till arbete för Hotelltalangerna

I september 2014 startade den femte gruppen Hotelltalanger på Värnhemsskolan i

Malmö. Deltagarna varvar undervisning i svenska, arbetsmarknadskunskap och hotellkunskap/service med praktik, för att få möta så många delar av hotellbranschen som möjligt under sin utbildning och därmed få värdefulla kontakter och erfarenheter.

Utbildningen är populär, eftersom deltagarna har stora möjligheter att få arbete inom hotellnäringen efteråt. En tidigare Hotelltalang arbetar nu som vikarieande nattportier på Hotell Scandic Stortorget, som därmed var ett passande forum för mötet med Arbetsmarknadsutskottet.

– Utbildningen gör det lättare att komma in på arbetsmarknaden. Åttio procent av tidigare elever har fått jobb eller gått vidare till andra studier säger Monica Nilsson, yrkeslärare på Värnhemsskolan sedan 20 år och med gedigen erfarenhet av hotellbranschen.

Kim Spånberg, Aida Eminovic och Dusica Dordevic.
Kim Spånberg och Aida Eminovic, SFI-lärare, tillsammans med en tidigare elev på Hotelltalanger, Dusica Dordevic.

 

Bra praktikplatser skapar bra kontaktnät

SFI-läraren Aida Eminovic på Komvux Malmö Södervärn är en av dem som var med och startade Hotelltalangerna 2010.
-Det är ett enkelt och smart koncept för att skapa kontakt med svensk arbetsmarknad.

– Och att få ett kontaktnät i en segregerad stad som Malmö är enormt viktigt, säger Kim Spånberg, nuvarande SFI-lärare på utbildningen.

Helena Hillgrund, arbetsmarknadssekreterare på JobbMalmö, betonar vikten av bra praktikplatser.
– Våra elever får väldigt bra arbetsplatser att göra sin praktik på. Det är viktigt att det är platser där de får chansen att lära sig mycket och skapa många nya kontakter.

Högmotiverade elever med erfarenhet

Anna Boudrie och Andreas Schönström.
Anna Boudrie, hotelldirektör på Hotell Scandic Stortorget, och kommunalrådet Andreas Schönström.

Eftersom Hotelltalanger är en uppdragsutbildning sker urvalet av deltagare via intervjuer.

De deltagare som väljs ut är högmotiverade och många av dem har lång erfarenhet av hotellnäring från hemlandet. Det är stor spridning i ålder och nationalitet bland deltagarna. Likaså är det stor spridning i tidigare yrkeserfarenhet – nästan alla yrken inom hotell finns representerade.

Anna Boudrie är hotelldirektör på Hotell Scandic Stortorget och utbildningens näringslivsrepresentant.
– Eleverna har erfarenhet av branschen från hemlandet och har gjort ett aktivt val och blivit utvalda. Därför går det så bra för dem. Väldigt många får jobb.

 SFI, utbildning och arbetsmarknadspolitik i framtiden

Arbetsmarknadsutskottets ordförande, Raimo Pärssinen, visade stort intresse för Hotelltalangerna och ställde många frågor. Han påpekade också att det kommer att krävas stora insatser och investeringar inom SFI, utbildning och arbetsmarknadspolitik i framtiden.
– Ge långtidsarbetslösa lov att studera! Se vad som finns i Danmark och underlätta samarbete i denna arbetsmarknadsregion med fyra miljoner människor, sa kommunalrådet Andreas Schönström, som ivrigt talade om den danska modellen TAMU – träningsskola för arbetsmarknadsutbildning.

Lars Silverberg, biträdande direktör Malmö stad, poängterade vikten av att flera instanser arbetar tillsammans för att öka kompetensen bland Malmös vuxenstuderande.
– Talangprojektet är det allra bästa exemplet på det, sa han.

Människor lyssnar på föreläsning.

grey_line_750

FAKTA

Så föddes Hotelltalangerna

2010 skapades Hotellgruppen då 32 hotell i Malmöregionen gick samman för att hitta nya sätt att rekrytera kompetent personal. Det visade sig att det fanns många nyanlända personer som hade rätt utbildning och rätt erfarenheter – men som saknade jobb, kontaktnät på arbetsmarknaden och yrkessvenska. Hotellgruppen kontaktade Malmö stad för att skapa nya samverkansformer för att möta både hotellens och de nyanländas behov – och så föddes Hotelltalangerna.

grey_line_750

 

Susan Englund
Komvux Malmö Södervärn
Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen