Kvinna med vågig lugg.

Hunger games i Engelska C på Malmö latinskola

Hunger games är den första delen i en romantrilogi av Suzanne Collins. Boken är en storsäljare och har även filmatiserats. Clara Lindberg, lärare på Malmö latinskola, arbetar med Hunger games i undervisningen. Hon använder boken som plattform i ett utmanande projekt. 

Kvinna framför skolbyggnad.
Clara Lindberg, lärare i bl.a. Engelska C på Malmö latinskola.

– I kursplanen för Engelska C står det att eleverna ska läsa. Och jag försökte komma undan scenariot där eleverna läser varsin bok och skriver en recension när de är färdiga. Just nu är vi halvvägs in i projektet, säger Clara.

Enklare bok på ett utmanade sätt

Clara berättar att Hunger games kändes lite för enkel för elever som läser Engelska C. Men tillsammans med skolbibliotekarierna Maria Göransson och Karin Ahlstedt kom hon på idén att läsa en enklare bok på ett utmanade sätt.

– Boken skulle kunna väcka elevernas intresse och samtidigt skulle projektets uppgifter nå måluppfyllelsen för kursen. Boken blir en plattform, vi blandar in en hel del annat, säger Clara.

Clara inspirerades av en krönika i DN av Johanna Koljonen om Hunger games. Koljonen skriver att böckerna berör frågor om bland annat propagandamaskineri, mediesamhälle och diktaturer.

– Det är många som hänvisar till böckerna, till och med tidningen Times skriver om krig och fred och drar paralleller till trilogin. Det är bra böcker med många beröringspunkter, säger Clara.

I Claras Engelska C- kurs går 25 elever som läser sitt tredje gymnasieår. Eleverna har två lektioner per vecka tillsammans med Clara och hon berättar att de är ganska självgående.

Affisch för The hunger games.
Bild lånad från thehungergames.co.uk

Kickoff

– Projektet inleddes med en kickoff. Vi samlades i biblioteket och spelade upp moment ur boken, vi hade en ”reaping” och varje elev blev tilldelade ett distrikt, säger Clara och fortsätter:

– Sedan fanns det olika symboler gömda i biblioteket. På tio minuter skulle eleverna samla på sig så många symboler som möjligt och vara tillbaka i klassrummet. En symbol kunde vara t.ex. en pilbåge. De var värda olika många poäng och eleverna fick böta poäng om de var sena till klassrummet.

– Efter det diskuterade vi vad som är viktigt när man överlever i verkligheten och i bokens värld. Det var en rolig uppstart, eleverna sprang verkligen omkring i biblioteket och korridorerna, trots att det var sen eftermiddag, säger Clara.

Upplägg

Clara berättar att arbetet med Hunger games innefattar en uppstartsvecka, fem temaveckor och slutligen examination.

Några av temarubrikerna är:

  • Reality Tv & Entertainment
  • Utseende och symbolik
  • Kvinnligt och manligt
  • Frihet, motstånd och mänsklighet

I temaarbetet kommer eleverna bland annat att få diskutera och samtala, analysera bilder, lyssna på intervjuer, läsa artiklar och tidskrifter samt titta på YouTube-klipp. Under examinationsveckan får eleverna välja ut ett tema och skriva en litteraturanalys.

Diskussioner

Vid ett lektionstillfälle i veckan diskuterar eleverna kring boken och sina egna erfarenheter. Clara ger ut frågor i förhand som eleverna kan förbereda sig med, men utöver det är det eleverna som styr diskussionerna.

– Vi spelar in samtalen. Under diskussionen sitter vi i ring och några av eleverna får även uppgiften att skriva ned vad som sägs. Varje elev ska också  ”skugga” en annan elev och ge personen feedback.

– Eleverna styr diskussionen med sina personliga tolkningar. Om jag bestämmer hur diskussionen ska formas tar jag kanske med mina egna ställningstaganden och styr eleverna genom det. Jag vill att eleverna ska diskutera med varandra, inte bara svara på mina frågor, säger Clara.

– Tidigare har mina elever fått läsa olika böcker och diskuterat. Men då har varje elevs diskussion blivit med mig, nu diskuterar de med varandra.

Svårigheter och fördelar 

Clara berättar att det enda som har varit svårt är några praktiska detaljer. Böckerna anlände inte i tid, men i övrigt har det inte varit några stora problem.

– Eleverna har hängt med. Några av eleverna hade redan läst boken och sett filmen, men jag tror att även de får många nya upplevelser av vårt sätt att ta oss an boken.

– Den största fördelen är att eleverna tycker att det är roligt. De har varit väldigt positiva. Vi går in på djupet i boken. Det är aktiv läsning och det blir greppbart för eleverna. I och med att eleverna står stabilt i boken tar de diskussionen till mycket djupare, svårare nivå, säger Clara.

Hade fungerat ämnesövergripande 

Enligt Clara hade det även fungerat utmärkt att arbeta ämnesövergripande med Hunger games. Det finns mängder av kopplingar till samhällskunskap, historia o.s.v. Eleverna som går Engelska C på Malmö latinskola läser det individuellt val, de kommer från olika skolor och utbildningar, vilket gör det svårt att få till ett ämnesövergripande projekt.

– Men det finns otaliga ämnesingångar, säger Clara.

Verksamhetsövergripande

– När jag skulle sätta igång projektet samtalade och bollade jag med skolans bibliotekarier Maria Göransson och Karin Ahlstedt. Vi har sedan haft ett fortsatt samarbete under projektets gång. Det hade inte varit möjligt att genomföra projektet med Hunger games utan Karin och Maria. Vi inspirerar, peppar och stöttar varandra.

– Mitt ämneslag är ganska litet och det är bara jag som har Engelska C. Men istället för att jobba ämnesövergripande har vi lyckats arbeta verksamhetsövergripande, avslutar Clara.

 

Text och foto: Sara Arildsson