Pysslad moske.

I Astrid Lindgrens världar på Klagshamnsskolan

Astrid Lindgren har satt tonen på ett kreativt temaarbete på Klagshamnsskolan. Elever i förskoleklass och åk 1 har gestaltat, räknat, berättat, läst och skapat från Astrids berättelser och karaktärer. ”Processen har varit fantastisk”, säger pedagogerna.

Iva Staxberg och Sandra Jaenecke framför uppsatta texter på vägg.
Iva Staxberg och Sandra Jaenecke, Klagshamnsskolan.

På Klagshamnsskolan vilar en varm, nyfiken och gemytlig stämning. Det är en ganska liten skola, här går ungefär 140 elever i förskoleklass och åk 1.

– Det är barnen som har önskat att få jobba med Astrids berättelser, säger Iva Staxberg och Sandra Jaenecke, två av pedagogerna som arbetar på skolan.

Ämnesövergripande samarbete 

Katarina Cascalheira, Nina Jansson, Maria Hartwig, Daniel Måhl som också arbetar på skolan har även de varit involverade i Astrid Lindgren-projektet.

– Vi har arbetat tillsammans redan från planeringsstadiet. Det finns stora fördelar med att alla varit med. Temaarbetet har varit ämnesövergripande och vi har fått in bl.a. svenska, drama, bild & skapande, film och matematik. Det svåra har varit att begränsa, säger Sandra och Iva.

Arbete i stationer 

Det är ungefär 45 barn i förskoleklass och åk 1 som har arbetat med Astrid Lindgren-temat. Barnen delades in i fyra grupper som döptes efter Astrids karaktärer.

Under två veckor fick barnen arbeta i olika stationer. Barnen arbetade vid en station om dagen och passen varade i c:a 1,5-2 timmar. Stationerna var t.ex. svenska, matematik och drama. Varje barngrupp fick möjlighet att arbeta vid varje station två gånger.

Kick off 

Pedagogerna inledde temaarbetet med att själva gestalta olika karaktärer från Astrids berättelser.

– Barnen gissade direkt vilka karaktärer vi var, säger Iva.

– Alla barn kände redan till karaktärerna och berättelserna, men vi pratade om dem också, säger Sandra.

Några av böckerna som skapades i svenska hänger på väggen bakom Ronjas hemvist Mattisborgen.

Barnen samarbetar

– I svenska har barnen bl.a. skrivit till bilder och skapat varsin bok, säger Sandra, som tillsammans med Katarina arbetade i stationen svenska.

Sandra berättar att eleverna fick arbeta två och två vid datorerna när de skulle skriva, en elev från förskoleklass och en elev från första klass. Barnen var väldigt hjälpsamma och stöttade varandra i skrivandet.  

– Eleverna samarbetade verkligen och diskuterade, säger Sandra.

Vid en annan station fick barnen dramatisera små teaterstycken. Dramatiseringarna dokumenterades i bildspel samt på fotoplanscher, med koppling till Lgr 11.

– Gruppernas uppträdanden var fantastiska. Barnen vågade synas, visa och stå framför gruppen, säger Iva.

Matematik

Vid stationen för matematik fick barnen möta Iva. Hon hade förberett materialet ”Räkna med Astrid”.

– Barnen fick olika problemlösningar kopplade till sagorna. De delades i in i mindre grupper och hjälptes åt. Vi hade många intressanta diskussioner kring elevernas olika tankar och hypoteser, säger Iva.

Uppgifterna kunde t.ex. vara ”Pippi ska dela ut pengar till Tommy och Annika. Hon har 34 guldpengar. Hur mycket får de var?” eller ”Emil har 24kr med sig till auktionen i Vimmerby. Han köper två grisar för 11kr styck. Hur mycket har han kvar när han åker hem”.

Skapa miljöer 

Sandra och Iva berättar att barnen även har byggt upp legomiljöer från Astrids berättelser, från t.ex. Alla barn i Bullerbyn, Pippi, Emil och Saltkråkan.

Bullerbyn i legoversion.

Vernissage

För att knyta samman och visa upp arbetet anordnades vernissage för föräldrarna.

– En fredagseftermiddag hade vi drop in. Föräldrarna var väldigt positiva. Astrid ligger dessutom varmt om mångas hjärtan, säger Sandra.

Sandra berättar också att många av barnen läser hemma tillsammans med föräldrarna.

– Och vi uppmanar alla föräldrar att läsa med barnen, säger Iva och Sandra.

Barnen påverkar 

– Barnen har varit otroligt positiva. Många av barnen går även fritids tillsammans. På eftermiddagarna har de fortsatt leka och prata om karaktärerna, säger Sandra och Iva.

Efter temaveckorna har arbetet utvärderats. Alla pedagoger och barn var jättenöjda. Pedagogerna vill tillvarata barnens egna önskemål även i det framtida arbetet.

– Vi har barn som tycker om att vara ute. Framöver vill de få vara utomhus och arbeta med årstiderna. Och så har de önskat att få arbeta mer musik, säger Sandra och Iva.

Glädje och känsla 

– Processen fantastisk från början till slut. Det har funnits intresse, engagemang och glädje, säger Iva och avslutar:

– Det är en underbar känsla att jobba med F-1.

Text och foto: Sara Arildsson