Man lutar sig mot plint.

Idrott på schemat varje dag

Forskningsprojektet är klart sedan länge. Trots det har Ängslättskolan fortsatt med den så kallade Bunkeflomodellen – daglig fysisk aktivitet på schemat. Vinsterna med konceptet är helt enkelt för många för att inte fortsätta.
– Det har blivit en naturlig del av vår identitet, säger Fredrik Pihlqvist, idrottslärare på skolan sedan 14 år tillbaka.

1999 påbörjades ett forskningsprojekt om daglig fysisk aktivitet på schemat för att bland annat studera hur och om det kunde påverka elevernas intellektuella prestationer. Det kom att kallas Bunkefloprojektet sedan Ängslättskolan blev platsen för det. Forskarna följde elever från årskurs 1 till 9 som hade idrott på schemat varje dag och analyserade sedan elevernas slutbetyg. Pojkarnas betyg ökade och fler kom in på gymnasiet. De såg inte samma positiva trend bland flickorna, en av förklaringarna var att de redan hade bra betyg.

Skapa en vana

Men vinsterna var fler än bara prestationerna i skolbänken. När skolan insåg det var personalen på Ängslättskolan överens om att fortsätta även efter projektet. Nu har alla årskurser, med undantag för sexorna, tre idrottspass i veckan och två tillfällen med utomhusaktiviteter tillsammans med lärare.
– Vi skapar ett behov av rörelse och aktivitet bland barnen. Har man en gång skapat den vanan är nog chanserna större att behålla det behovet senare i livet. Det skapar även en starkare benstomme, god motorik och en idrottsfostran – barnen vet hur det känns att ta ut sig på olika sätt, säger Fredrik Pihlqvist.
Det som kan vara problematiskt är att få ihop schemat varje termin. Helst vill idrottslärarna ha samma årskurser efter varandra på idrottstimmarna för att underlätta planeringen.
– Det är så lätt att tiden försvinner annars. 45 minuter är inte mycket, då är det tråkigt om hälften försvinner till att ändra om i hallen, genomgångar och att svara på frågor.

Konceptet sprider sig

Under de två tillfällen i veckan som eleverna har utomhusaktiviteter är det lärarna som planerar. Det kan handla om alltifrån lekar till långpromenader – så länge det sker utomhus och innefattar någon form av rörelse.
Bunkeflomodellen har spridit sig till flera skolor, till och med andra länder. Det finns skolor i både Norge och Danmark som arbetar utifrån konceptet daglig idrott på schemat.
– Vi har haft en del besök från skolor där man överväger möjligheterna att införa det. Då handlar det ofta om praktiska frågor. Skoldagen blir ju exempelvis lite längre eftersom man tar några minuter från andra ämnen till idrotten. Men grundidén bakom det är att man får igen det i det långa loppet eftersom eleverna mår bättre och presterar bättre när de rör på sig regelbundet, förklarar Fredrik Pihlqvist.