Guldigt äpple.

IKT-utveckling och kollegialt lärande går hand i hand på Kirsebergsskolan

Niklas står i klassrum.
Niklas Malmström, SO-lärare, åk 4-9, och förstelärare med inriktning IKT-utveckling på Kirsebergsskolan.

Tre verksamma lärare i Malmö stad är nominerade till årets Guldäpple. En av dem är Niklas Malmström, grundskollärare i SO, åk 4-9, och förstelärare med inriktning IKT på Kirsebergsskolan. Nomineringen lyfter Niklas arbete med att hålla samman och inspirera elever och kollegor i skolans pågående IKT-utveckling.

För Niklas var det förstelärarjobbet som väckte ett latent intresse för IKT till liv. Tjänsten öppnade dörrar till en digital värld där olika mjukvaror och plattformar är närvarande i eleverna och personalens skoldag.

– Uppdraget innebär ett stort ansvar och jag måste hela tiden lära mig mer. Sedan Malmö Apps introducerades i skolvärlden har ett digitalt, kollegialt lärande via bland annat Google+grupper, berikat mitt lärande, säger han.

Inspirera kollegor och elever

En stor del av Niklas uppdrag handlar om att guida kollegor i den digitala sfären, samt inspirera både dem och elever att använda det i undervisning. Tillsammans med skolans IT-sekreterare Michael Sander håller han i workshops och studiedagar för kollegorna, där han demonstrerar och kollegorna testar.

– Det är väldigt spännande att driva det kollegiala lärandet tillsammans med kollegor och elever. Jag upplever en ökad medvetenhet och kunskap om varför och hur man kan använda IKT i skolarbetet, säger han.

Niklas menar att IKT skapar möjligheter för en varierad undervisning, där elevernas deltagande synliggörs genom att de arbetar kreativt på olika sätt. Det sparar tid och banar väg för varierande läroprocesser. Han lyfter också att det gynnar elevernas språkutveckling.

– IKT i sig är dock inte målet, det är ett medel att nå målet, förtydligar Niklas sina tankar. Han poängterar samtidigt att handlar om en jämlikhetsfråga. Det är inte alla som har tillgång till digitala enheter hemma. Då är det bra om man får tillgång och undervisning i skolan.

Google Classroom och Google Drive

Arbetet med IKT -implementering har inneburit satsningar. En period som pilotskola för Chromebooks, under 2014, ledde till positiva erfarenheter av enheten som pedagogiskt verktyg.

– Målet är att bli en-till-en-skola. År 1, 4, 5 och 6 samt hela högstadiet kommer att inom snar framtid kunna använda Chromebooks. Årskurs 2 och 3 använder laptops, berättar Niklas.

Niklas använder Google Classroom och Google Drive nästan dagligen som forum för att bjuda in elever till deltagande. De flesta uppgifter konstruerar han i drive, uppgifter som han delar ut via Google Classroom. Genom plattformarna kan eleverna ställa frågor och få hjälp. Niklas kan följa dem och ge respons.

– Det jag tycker är bra testar jag med elever för att se om det är värt att sprida vidare till kollegor. Årskurs 8-9 är vana vid att ha sina enheter med sig till skolan och de vana vid formativ bedömning via drive, säger han. En del kan dock tycka att det är lite för mycket dator ibland och säger; kan vi inte ha böcker istället eller skriva för hand?

Verktygslåda

Genom en Google+grupp på skolan har personalen skapat sin egen ”verktygslåda”. Den fylls kontinuerligt på med den samlade IKT-kompetensen på skolan.

Liten verktygslåda står på tangentbord.

– Jag har också skapat en hemsida med samma namn. Där lägger jag ut tips, information, filmer och lathundar, så att kollegor lätt ska kunna hitta resurser när de vill lära sig något nytt verktyg, berättar han. Överlag tycker jag nog att vi har kommit ganska långt på skolan. Alla har hyfsade kunskaper i Malmö Apps och grunder som mail, kalender och drive används av all personal.

Mobil i undervisningen

Niklas använder sin mobil frekvent i undervisningen. Med den tar han bild på anteckningar eller låter elever spela in genomgångar, som han sen lägger ut på YouTube. Plickers.com är en app i mobilen som han ofta använder för att få ett snabbt svar på vem som kan vad efter en genomgång. I appen formulerar Niklas frågor baserade på genomgången. Det kan vara både kontrollfrågor och frågor som kräver reflekterande svar. Varje elev har eget svarskort med en scanningskod kopplat till frågan, samt sin egen siffra. Varje svar har sin bokstav. När frågan ställs, får eleverna en stunds betänketid och därefter håller de upp det svarsalternativ som de anser är rätt. Niklas går därefter runt och scannar korten. Appen räknar ut ett resultat som presenteras som statistik genom stapeldiagram.

Man håller upp lapp.

– Stapeldiagrammet blir i sin tur en naturlig plattform för fortsatta diskussioner. Jag kan se varje enskilt svar, men eleverna ser bara den sammanställda statistiken. Plicker är ett elevresponssystem som är enkelt att förbereda. Eleverna tycker att det är kul och de känner sig delaktiga. Som elev kan man inte sitta och drömma och som lärare kan jag sätta in hjälpen där den behövs, avslutar han.

Text och foto: Marina Walker
Bild: Colourbox
Guldäppleloggan: DIU


De andra två Guldäpplenominerade lärarna i Malmö stad är; Annika Hansen, SFI-lärare på Komvux Södervärn och Ann-Maria ”Maja” Bergqvist, lärare på Högaholmsskolan. Pedagog Malmö har tidigare publicerat artiklar om dem båda.
Här kan du läsa om Ann-Maria ”Maja” Bergkvist:Demokratiarbete på Högaholmsskolan”.
Här kan du läsa om Annika Hansen: ”Malmölärare arbetar med ny lärplattform för lågutbildade”.