Tre elever visar upp modell.

InnoCarnival för hållbar utveckling och kreativa lösningar

Ämnesövergripande och tävlingsmoment är den röda tråden i undervisningen för eleverna i årskurs 7 på Apelgårdsskolan. Genom uppdrag från Stadsbyggnadskontoret och deltagande i InnoCarnival Skåne 2016 utvecklar eleverna genreskrivning, samarbete, kreativa lösningar, lär sig om hållbar utveckling och att hålla föredrag. Den 20 -21 maj tävlar de på Malmö Live för en plats bland de tio bästa och en chans att få pitcha sin idé på scen.

– Att arbeta med och delta i tävlingar är stimulerande. Det ger eleverna möjlighet att vinna ett pris, en chans att visa upp vad de har gjort för en bredare publik. Det är ett ypperligt sätt att arbeta ämnesövergripande med så många ämnen som möjligt i en och samma uppgift, säger Camilla Olsson, lärare i Svenska/svenska som andraspråk och engelska, och Katarina Fornell, lärare i matematik och NO, på Apelgårdsskolan.

Ämnesövergripande

 

Camilla och Katarina undervisar två klasser i årskurs 7 i sina respektive ämnen. Tillsammans har de utvecklat ett ämnesövergripande koncept som sträcker sig över många ämnen, och de planerar all undervisning ihop. Tävlingen genom InnoCarnival Skåne är en del av läsårets temaarbete med uppgifter kopplat till elevernas vardag och närområde. Eleverna har bearbetat hållbar utveckling, globala mål och klimatsmarta frågor, med utgångspunkt i NO, kopplat till mål i matematik, svenska/svenska som andraspråk, engelska, slöjd och SO.

– Genom ett ämnesövergripande arbete blir eleverna bedömda i flera ämnen genom en och samma uppgift. Det minskar stress och eleverna vet vad som gäller, säger Katarina.

Uppdrag och hållbar utveckling

Två elever visar upp modell.

Stadsbyggnadskontoret har gett eleverna uppdraget som ligger till grund för deras tävlingsbidrag. Uppdraget är att skapa en modell utifrån tankar och idéer om hur Bennets plats i Rosengård kan förändras till en positiv mötesplats för barn och unga med fokus på hållbar utveckling. För att få inspiration har klasserna gjort flera studiebesök med utgångspunkt i hur hållbar utveckling skapas. Studiebesöken har varvats med teori som eleverna redovisar genom sammanfattningar, labbrapporter, faktatexter och insändare.

– Vi arbetar helt utifrån cirkelmodellen, oavsett text och ämne för att eleverna ska förstå och lära sig se skillnad på olika sorters texter och innehåll, berättar Camilla.

Indexuppgifter

För att vässa sina idéer har eleverna i grupp arbetat med indexuppgifter. Med uppdraget i åtanke har de presenterat problemställningar, fiktiva målgrupper och tänkbara lösningar. För att hitta de bästa lösningarna har eleverna utgått från frågor och funderingar som ofta är närvarande i deras tankar, exempelvis den negativen bilden av Rosengård och hur kan den förändras?

– En indexuppgift handlar om att få eleverna engagerade. Under diskussionerna lade eleverna fram saker som att; hit vill ingen komma, här finns det droger och det är inget tryggt ställe att vistas på, berättar Camilla och Katarina.

 

Pedagogerna berättar att indexuppgiften blev startskottet för klassernas arbete med Bennets plats. Dagen därpå kom en av eleverna med ett konkret förslag till tävlingen.

– Jag vet vad vi kan göra, sa han och visade en ritning. Ritningen var ett förslag på att förvandla Bennets plats till ”Zlatan Plaza”, ett fotbollsmuseum med café och underhållningsdel i anslutning samt ett underjordiskt akvarium. Utifrån elevens förslag spånande klasserna vidare i små grupper, la till och drog ifrån, berättar de.

Kreativa lösningar och matematik

Klasserna tävlar som en klass. Under arbetets gång delger representanter från respektive klass varandra om arbetsprocessen. Modellbyggandet sker både i helklass och i smågrupper. Eleverna erbjuds att delta i frivilliga byggmöten, både innan och efter skoltid. Under byggandet är behovet av kreativa lösningar och förmågor som matematiskt tänkande stort.

Elev visar modell.

– Hantverksuppgifter funkar väldigt bra på flertalet av våra elever och vi upplever att eleverna är väldigt kreativa. Vi vill att de bevaka den konstnärliga friheten men pratar mycket om att det är viktigt att tänka rimlighet och skala och mål med arbetet, förklarar Katarina och Camilla.

Utställning och tävling

Snart är det dags för utställning. Under två dagar på Malmö Live kommer eleverna att turas om att ansvara för en utställningsmonter. Det innebär att alla elever måste vara lika väl förberedda och pålästa.

– Vi tränar mycket på att prata inför folk genom olika presentationer. När vi väl är på plats på Malmö Live är det skarpt läge. Alla elever ska kunna svara på frågor från publiken och känna sig säker på en eventuell pitch på scen, säger Katarina.

Enligt Katarina och Camilla innebär tävlingsmomentet många positiva effekter för eleverna.

– Sammanfattningsvis kan vi säga att vi når fler elever, elever som annars kan vara svåra att nå. Vi ser engagerade elever och arbetet ger dem möjligheten att se sina styrkor och något att vara stolta över, avslutar de.

Text och foto: Marina Walker