Charlotte Christofferssen vid whiteboardtavla.

iPad knytkonferens – att fråga, lära och dela

Hur använder vi iPaden som pedagogiskt verktyg? Vilka appar är bra? På iPad knytkonferens träffas Pedagoger i Malmö, delar med av sina tips, frågar och lär varandra. Det är en konferens där deltagarna själva står för innehållet.  

På iPad knytkonferens pågår det flera korta och intressanta seminarier parallellt. Jag är nyfiken på projektet med iPad och e-böcker som bibliotekarierna på Komvux Södervärn har anordnat, därför blir deras seminarie mitt första stopp.

”Läsecirkel för lärare på Ipad”

Emma Oskarsson och Ulla Almquist arbetar som bibliotekarier på Komvux Malmö Södervärn. De berättar att de har haft en iPad-läsecirkel riktad till lärare, delvis finansierad av Skolsatsning 2012.

– Vi vill väcka intresse för ny teknik och e-böcker. Det är inte så komplicerat som man tror att t.ex. låna e-böcker, säger Ulla.

Lärarna som deltog i läsecirkeln fick låna och läsa e-böcker, samtidigt som de lärde sig använda en iPad. Målgruppen var svensklärare i grundskolan och gymnasiet med teknikovana, men med en nyfikenhet av teknik.

Emma och Ulla presenterade läsecirkeln i ämneslagen. Sju lärare anmälde sig och de menar att det var positivt att vara två ledare till sju deltagare. Emma och Ulla kunde då finnas till hands och hjälpa till så fort en fråga uppstod.

– Och det var mycket som behövde förberedas. Appar skulle installeras i alla iPads, Apple-id och Adobe-id skulle också finnas på alla enheter, säger Emma och Ulla och fortsätter:

Fyra appikoner bredvid varandra.– Vi hade sju träffar som var 90 minuter vardera. Träffarna bestod av två delar; boksamtal med diskussionsfrågor och även presentation av en eller flera appar.

Några av apparna som testades var: Bluefire Reader, Pages, Numbers, Keynote, Speakit! och iMovie.

Mellan träffarna fick deltagarna ”läxa”. De skulle läsa e-boken samt göra något med iPaden, t.ex. skapa en QR-kod, filma eller skriva något i Pages.

Under våren 2013 håller Ulla och Emma i en liknande läsecirkel, men denna gång för SFI-lärare.

– Att låna e-böcker i Selma är så lätt. Du kan låna böckerna via internet, även om du är utanför Malmö stads nät, så länge du har lånekort i Malmö stad.

Explain everything

Annelie Medoc framför sin presentation.Nästa seminarie som jag har förmånen att delta på är Explain everything med Annelie Medoc.

Annelie visar hur enkelt det är att göra instruktionsfilmer direkt i iPaden i Explain everything. Filmer som t.ex. kan användas för att ”Flippa klassrum”. Utan konstigheter går det att lägga in bland annat bilder, texter och ljud.

Läs gärna Annelis blogg för mer tips: iPad-appar i skolans värld.

Grunder, talsyntes och musik 

I rummet intill sitter Charlotte Christoffersen och håller i ”Fråga om grunder”. Hon går igenom grundläggande tips och trix, kameran, hur man gör för att koppla upp sig till wifi och mycket annat.

Under nästa seminarie berättar Ulrika Burman, specialpedagog på Strandskolan, om ”Skanna och talsyntes”. Med hjälp av Textgrabber skannar hon av en tryckt text och med hjälp av IntoWords får hon den uppläst. Dessutom går det att ändra hastighet på uppläsningen och välja röster. Väldigt lättanvänt!

Sist denna intressanta eftermiddag lyssnar jag på när Annelie berättar om Garageband. En mycket användbar app där eleverna kan göra sin egen musik, med olika instrument. Och det låter riktigt bra.

iPad studiecirkel 

Avslutningsvis vill jag tipsa om den lärorika sidan iPad studiecirkel: ”Här kan du som pedagog tillsammans med dina kollegor lära känna grundläggande funktioner på iPad samt bekanta er med några pedagogiska möjligheter med iPad i förskola, grundskola och gymnasium.”

Text och foto: Sara Arildsson