Magnus Hemborg i klassrum.

”IT-snillet” med koll på skolans digitalisering

Digitalisering av skolan är viktigt. Det anser Magnus Hemborg, IT-pedagog, på Lorensborgsskolan som är en av flera Malmöskolor som jobbar intensivt med DSOM (Digital Schools of Malmö).
– Jag tror det är jätteviktigt, men man får aldrig glömma bort att det är barnens lärande som är det viktigaste.

I expeditionen på Lorensborgsskolan hänger foton på skolans anställda. Intill Magnus Hemborgs foto står det ”IT-snille”. Det är han som, tillsammans med rektor Jenny Zander, de senaste två åren har varit involverad i skolans digitaliseringsprocess.
DSOM, som är Malmömodellen av den europeiska DSOE (Digital Schools of Europe), fungerar som ett slags valideringssystem för skolor i deras arbete för att bli digitaliserade. Det handlar om alltifrån ledarskap till infrastruktur vad gäller digital utrustning på skolorna och fortbildning av lärarna.
På Lorensborgsskolan har man gjort en grundinventering och skapat sig en samlad syn av vart skolan ligger i sin digitaliseringsprocess. Nu fortsätter arbetet med fortbildningar för lärarna.
– Många lärare tycker detta är fantastiskt bra och rusar på – visar man dem minsta lilla så hugger de hela paketet. Men så finns det de som ifrågasätter och undrar ‘vad detta ska vara bra för’. Egentligen tycker jag att de negativa och ifrågasättande är de roligaste att möta för det är dem vi faktiskt måste övertyga till att detta är bättre.

Skolan måste följa samhället

Fördelarna med att arbeta digitalt inom skolan är många enligt Magnus Hemborg.
– Titta på hela samhället – skolans roll är att följa samhällsutvecklingen och allt fler moment i samhället blir digitala. Sen innebär det en enkelhet i lärandet hos eleven, de kan vara sjuka eller borta en dag och ändå få tillgång till samma uppgifter som sina klasskamrater genom sina chromebooks. Det är en förenklingsprocess i kommunikationen mellan skola och hem.
Han ser även fördelar för lärarna som under arbetets gång kan gå in och göra en formativ bedömning eller kommentar om eleverna exempelvis arbetar i ett googledokument.
– Att få den snabba återkopplingen tror jag förstärker barns lärande.
Tror du det finns några nackdelar med att skolan digitaliseras allt mer?
– Vi har pratat jättemycket om att vi måste bibehålla samarbetet mellan eleverna så att de inte tappar samarbetsförmågan. Det finns ju en fara i att alla sitter lugnt och stilla och arbetar med sin enhet lektion ut och lektion in.

Eleverna i fokus

En annan risk menar Magnus Hemborg kan vara att skolor köper in digitala hjälpmedel för att hänga med i samhällsutvecklingen men att man sedan brister i implementeringen. Därför lägger nu Lorensborgsskolan ner mycket tid och energi på fortbildning av lärarna.
– Vi kan inte heller slå oss till ro. Den mall vi går efter är inte laminerad eller huggen i sten. Det är möjligt att vi måste gå in och revidera under resans gång. Bara det att man gör förtydliganden i Läroplanen inför nästa läsår – det har vi pratat om att vi måste ha med. Detta ska hela tiden vara ett arbetsmaterial som kan ändras utifrån förutsättningarna.
Men det viktigaste, menar han, är ändå barnen och deras lärande.
– Det är ju därför vi gör det. Det handlar hela tiden om lärandet – att hitta lärmiljöer, lärsituationer och lärverktyg för att förstärka barns lärande.