En kvinna står framför en häck med gröna barrbuskar.
– Jag har ju inte samma relation till eleverna som deras ordinarie lärare har, men det är en stor fördel att eleverna redan vet vem jag är, säger Anna-Lena Tuvesson.

”Jag trivs fantastiskt bra som vikarie”

Idag fortsätter vår artikelserie om vikarier. Anna-Lena Tuvesson ansvarar för att tillsätta vikarier och vikarierar även själv på Heleneholms gymnasium. "Att samtala med eleverna är viktigt. Det är också en fördel att som vikarie ha en hel del livserfarenhet för att få respekt i en ny klass", säger hon.

Redan vid ingången till Heleneholms gymnasium kan eleverna via en tavla se vilken lärare som är borta och vem som kommer att vikariera, eller om någon lektion är inställd.
– På så vis vet eleverna vem de kommer möta i klassrummet. Jag har också tillgång till alla klassers Google classroom och kan även kommunicera där om ändringar. Det fungerar bra, det är inte många lektioner som vi behöver ställa in, säger Anna-Lena Tuvesson.

Uppskattar rollen som vikarie

Anna-Lena Tuvesson är själv grundskolelärare i svenska och SO och har behörighet i svenska som andraspråk och idrott. Varje söndag meddelar skolans vikarier henne om hur och när de kan arbeta under kommande vecka, vilket underlättar planeringen. Anna-Lena Tuvesson upplever att vikarieverksamheten fungerar bra när hon har tillgång till lärarnas planering via Google classroom. I de flesta fallen finns det uppgifter redo för eleverna och annars kan hon med sin lärarbakgrund själv fylla på och lägga in egna uppgifter.

– Jag trivs fantastiskt bra med att vikariera. Som vikarie får jag träffa alla elever och eftersom jag inte ansvarar för dokumentation på samma sätt som deras ordinarie lärare så upplever jag att jag kan vara mycket i nuet. De flesta eleverna är väldigt trevliga och skolan är ju dessutom frivillig för våra elever, säger hon.

Viktigt med en rak kommunikation

På Heleneholms gymnasium vet de flesta eleverna vem Anna-Lena är, eftersom hon alltid finns på plats och är en återkommande vikarie.
– Jag har ju inte samma relation till dem som deras ordinarie lärare, men det är en stor fördel att eleverna redan vet vem jag är. Det kan vara jobbigt om en elev inte visar respekt och det är utmanande när elever inte vill lyssna eller vill testa mig som vikarie. Men jag upplever ärligt talat inte att det händer särskilt ofta, säger hon.

Men hur kan man på bästa sätt bemöta elever i en sådan situation?
– Då är det viktigt med en rak kommunikation och att förklara att de enda som blir lidande är de själva, om de till exempel inte gör uppgifterna. De straffar inte mig, utan sig själva. Det krävs lite pondus, inte som i att slå näven i bordet. Men det är bra att sträcka på sig lite. Samtidigt kan man inte tvinga någon att göra något som de själva inte vill, säger Anna-Lena Tuvesson.

Vid tillfällen när det uppstått konflikter med elever brukar Anna-Lena Tuvesson se till att sätta sig ned och prata med eleven i lugn och ro efter lektionen.
– Eftersom jag finns här på skolan har jag möjlighet att göra det, men det är kanske inte så lätt att göra för någon som kommer utifrån, säger Anna-Lena Tuvesson. Hennes upplevelse är att man vinner mycket på att vara sig själv och att prata mycket med sina elever.
– Som jag sa tidigare är de flesta eleverna jättetrevliga. Men om man skulle fastna i en konflikt så ska man inte vara rädd för att be om stöd från ledningen och lösa det tillsammans med rektorn, säger hon.

Motivationslyftet på Heleneholms gymnasium

I sin roll som vikarie möter hon emellanåt elever på skolan som har en lång uppförsbacke med studierna.
– Jag kan förstå vissa av de eleverna som är bittra eller negativa till skolan. Ofta har de inte fått den stöttning som de är i behov av tidigare i skolan, säger hon.

Sedan hösten 2021 arbetar några av hennes kollegor med Motivationslyftet. Försteläraren Louise Hörle är en av dem som gått en handledarutbildning i metoden.
– Det är en mental träning, precis som med fysisk träning så behöver vi även träna på den mentala träningen. En gång i veckan får eleverna reflektera tillsammans med mentorer, utifrån olika moduler i en elevbok, säger Louise Hörle.

Metoden har sedan flera år använts i Stockholm och bygger på läroplanen och värdegrundsarbete.
– Vi talar till exempel om vad man kan påverka och vad man inte kan påverka. Ofta hänger vi upp oss på just det som inte går att påverka, istället för att fokusera på det vi kan påverka. Sedan reflekterar vi till exempel om vad respekt är och hur vi respekterar varandra, säger Louise Hörle.
– Ja, det är ju det här med respekt. Att samtala med eleverna är viktigt. Det är också en fördel att som vikarie ha en hel del livserfarenhet för att få respekt i en ny klass, säger Anna-Lena Tuvesson.
– Ja, tillsammans med många andra pusselbitar kan Motivationslyftet och diskussioner om att visa respekt vara en viktig pusselbit i det arbetet, avslutar Louise Hörle.