Christina Schwerin, lärare på Kulladalsskolan.

Inhoppet som lärare gav mersmak

Christina Schwerin, lärare i årskurs 1-7 på Kulladalsskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna på Annica Lindvall.

– Vad var det som fick dig att välja att utbilda dig till lärare?

–  Efter ett ganska långt arbetsliv som projektledare gjorde jag mer eller mindre av en slump ett inhopp som vikarie på en grundskola i Malmö. Det uppdraget ledde vidare till andra, och jag kände att jag gärna skulle vilja arbeta vidare i skolmiljön. Jag sadlade helt enkelt om och gick den fyraåriga grundskollärarutbildningen F-3, tog min examen i juni i år och har nu börjat jobba som klasslärare/mentor på Kulladalsskolan i en årskurs 2.

– Du har ju under din utbildningstid även arbetat på fritids. Vad tar du med dig från den tiden till din nya yrkesroll?

–  Framförallt att det är viktigt att fritids och skola arbetar tillsammans, vi har ju ansvar för samma elever. Arbetar man på fritids är det oftast lättare att få naturlig kontakt med föräldrarna när de hämtar sina barn, och detta har jag i minnet nu.

– Under skoldagen möts fritidspedagoger och lärare i samverkanstid. Hur önskar du att samverkan skulle fungera, så att det på allra bästa sätt gynnar elever, lärare och fritidspedagoger?

–  Jag skulle säga att eleverna oftast gynnas av att ha tillgång till fler vuxna i klassrummet, därför att det ger större möjligheter att undervisa i mindre och/eller andra grupperingar. Sedan tycker jag att det är viktigt att prata om eleverna sinsemellan, för att belysa hur elevens hela dag i skolan ser ut. Det ger en rikare och förmodligen mer ”rättvisande” bild av eleven.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag vill skicka vidare till Jimmy Rosberg, lärare på Kulladalsskolan.