Två kvinnor står framför tavlor i olika färger.

”Dags att ta arbetet med kultur
i skolan på allvar”

"Att jobba med kultur i skolan ska vara lika självklart som att det finns matematik och svenska."

Lika självklart som att det ska finnas till exempel matematik, svenska eller elevinflytande i skolan – lika självklart är det att skolan ska jobba med kultur. Det menar Jenny Zander, rektor på Lorensborgsskolan.
– Det är inte valfritt. Vi har ett styrt uppdrag och eleverna har rätt till det. Att bara gå på ett kulturbesök är inte att ha kännedom om kultur som det står i läroplanen. Det är dags att vi tar det här på allvar, säger hon.

För att på allvar ta tag i kulturfrågan på skolan anordnade de för ett tag sedan en dag med fullt fokus på kultur. Sedan tidigare hade de sett att kulturen ofta bars fram av eldsjälar och det ville de ändra på.
– Vi såg att de Skapande skola-projekten som vi gjorde gav fina resultat men att ansvaret behövde fördelas och att alla på skolan skulle hitta sin del i ansvaret, berättar Heidi Uddeskog, kulturombud och förstelärare på skolan.

Med hjälp av medarbetare från Utvecklingsavdelningen togs ett helhetsgrepp på kultur i skolan och det hela mynnade ut i att alla arbetslag gjorde terminsplaneringar där kultur var en naturlig del.
– Vi har sett tidigare att vi inte är en speciellt kulturell skola. Vi använder oss inte jättemycket av estetiska uttryck eller annat och det tror jag beror på en osäkerhet hos personalen. Om vi kan stötta för att få det som ett naturligt inslag tror jag att vi har vunnit mycket, säger Jenny Zander.

LÄS MER: Vad är en estetisk lärprocess?

Jobba med planeringarna

Ett sätt kommer att vara vid nästa terminsstart då arbetslagen kan komma och få råd hos kulturgruppen.
– Nu planerade arbetslagen själva och nästa steg blir att vi anordnar träffar mellan arbetslagen och de olika arbetsgrupperna på skolan. Till exempel att ett arbetslag kan komma med sin terminsplanering till kulturgruppen och få inspiration och råd om hur de kan utveckla den ännu mer i en kulturell inriktning, säger Heidi Uddeskog och säger att detta också kan öka förutsättningen för samplanering mellan lärarna.

Samarbetet mellan rektor och kulturombud och att ha en samsyn kring målet med arbetet har varit avgörande. Tillsammans med kulturgruppen är de en stark kraft.
– Vi är väldigt trygga i våra olika styrkor. Vi är bra på olika saker, säger Heidi Uddeskog.
– Det blir aldrig en dragkamp. Jag hade inte kunnat göra det utan dig och du hade inte det kunnat göra det utan mig. Det är alltid fokus på att komma framåt, säger Jenny Zander.

En fråga om demokrati och värdegrund

Att jobba med kultur i skolan är inte att bara att till exempel göra ett teaterbesök och sedan är det klart. Det krävs inför-, under- och efter-arbete och framförallt ett syfte. Det är också i grund och botten en fråga om demokrati och värdegrund. Jenny och Heidi beskriver hur många av eleverna på Lorensborg inte tar del av staden och samhällets utbud.

LÄS MER: ”Vi måste våga lita på det omätbara för att hjälpa eleverna framåt”

– Att som lärare få höra, när man har gått en tjugo minuters promenad till operan, ”är vi fortfarande i Malmö?”. Det gör något med en som människa. Man får en helt annan förståelse för barnen och genom kulturen kan vi göra Malmö också till deras och skaffa oss en gemensam referensram. Det är så långt ifrån ok att de fortfarande är en gäst i sin egen stad. Men genom att vi till exempel kan besöka biblioteket eller någon annan kulturinstitution så kan vi också ge dem möjligheter och kunskap om att detta är också deras. Och genom att träna tillsammans så blir steget lättare att ta in i det nya sammanhanget, säger Jenny Zander.

Kultur inte valfritt

Hon menar också att detta är elevernas rättighet och något som skolan är ålagd att jobba med enligt läroplanen.
– Folk tror att kultur är ett av mina skötebarn som rektor. Men det här är inget som jag har kommit på själv. Det styrs i läroplanen och vi måste ta det på allvar på alla nivåer. Det är inte valfritt. Vi har stora möjligheter, både i och utanför förvaltningen att göra ett bra jobb när det gäller kultur i skolan. Det viktiga är att ha en tydligt formulerad målbild om vart man ska för då är det lättare att ändra vägen dit, säger hon.