Sarah sitter i bibliotek och läser.

”Koppla klassrum, samhälle och forskning”

Som lärare på Komvux tycker Sarah Jawdat att det är viktigt med insikter, både för eleverna och för sig själv. Hon liknar arbetet vid en sightseeing.

– Jag vill vara den som åker i guidebussen med eleverna och upptäcker saker tillsammans med dem. Kanske kör jag guidebussen emellanåt, när det behövs. Jag som lärare kan visa var de ska titta, men inte vad de ska se.

För Sarah Jawdat har det varit ett medvetet val att jobba med vuxna elever. Hon har även provat på att jobba med högstadieelever men föredrar Komvux.

– Jag känner att jag vill försöka vidga vyer. När det gäller barn behöver man lära dem det initiala. Jag känner att jag vill jobba med det befintliga och vidareutveckla det, säger hon.

Lång erfarenhet som lärare

Sarah har nyligen börjat undervisa i svenska och engelska på Komvux på Heleneholmsskolan. Men hon har lång erfarenhet av att jobba som lärare i Malmö stad. Själv utbildade hon sig till undersköterska och tandsköterska på gymnasiet och har haft sina gamla lärare som kollegor när hon jobbade som vård- och språklärare på Komvux Universitetsholmen. På högskolan gick hon en masterutbildning i språkvetenskap. Hon pratar fyra språk flytande – svenska, engelska, arabiska och finska.

– Jag är uppvuxen i ett hem där vi pratade tre språk. Inget av det var svenska. Mamma är finska. Pappa kommer från Saudiarabien. De pratade engelska mellan sig. Hemma pratade pappa bara arabiska när han tilltalade mig och min syster. Min mamma pratade bara finska med oss, säger Sarah.

Händer håller i uppslagen bok.

Språkets betydelse

Hon har i perioder undervisat i engelska i Dubai och Saudiarabien. Sarah tycker det är viktigt att förstå att språket är mycket mer än grammatik.

– Det är genom språket som vi förstår vår omgivning. Språket hjälper oss att vidareutveckla vår uppfattning av världen. Det är det vi använder för att förstå och utveckla kunskap.

Sarah har även studerat kognitionsvetenskap och har fortsatt med att läsa högskolekurser parallellt med lärarjobbet. Målet är att så småningom få en doktorandtjänst. Ett gammalt mål, visar det sig.

– När jag var 12 år skulle vi skriva om oss själva till vår blivande högstadielärare. Jag skrev att jag ville jobba med forskning inom lärande och vara lärare på universitetet. Jag hade totalt glömt bort brevet men hittade det som vuxen i mammas gamla lådor i källaren.

Närmare till forskning

Undervisningen behöver ta till sig mer från forskningen, anser Sarah. Hon tycker att den svenska skolan är dålig på det området.

– Vi behöver koppla klassrum, samhälle och forskning på ett mycket tydligare sätt. Finland är väldigt framåt vad gäller lärande. De har mycket närmare till forskning än vad jag upplever att man har här. Forskningen är ju trots allt vårt verktyg i de heterogena klassrum vi har idag. Det är genom dem vi möter och når hela spektrumet av elever vi träffar, oavsett vad de har med sig i bagaget.

Sarah säger att det även i Dubai finns starka kopplingar mellan forskning och skola. Detta är en av de insikter hon fått av att jobba där.

– Man får insikter av att jobba i andra länder. Både om vad man kanske kan göra bättre och om hur bra vi har det. Vi tar till exempel vår möjlighet att påverka väldigt för given. Här kan man gå till ledningen och säga till. I Dubai kan du inte det. Varje utbildningsinstans har redan sin pedagogiska profil och sina utstakade arbetssätt. Man går till jobbet, gör det man ska och lär sig att göra det på deras sätt. Annars får man söka ett annat jobb. Här hemma har vi ganska högt till tak ändå.

Text: Jonas Andersson, redaktör personaltidningen Edico och magasinet TODO
Foto: Gustaf Johansson/Malmö stad
Artikeln är även publicerad i Edico nr. 7