Tack för dina svar Nela!
Givande läsning :)

Hälsar,
Sara på Djupadal