Anna Lepsenyi, lärare i svenska som andraspråk på Komvux Malmö.

Lekfull väg till nya ord

– Ordinlärningen är en jättestor del i att få ett grepp om språket, få större säkerhet och en bättre läsförståelse.

Anna Lepsenyi, lärare i svenska som andraspråk på Komvux Malmö, låter eleverna träna nya ord och uttryck med appen Quizlet.

När hon arbetar med romaner tillsammans med sina elever låter hon dem träna nya uttryck och ord bland med hjälp av appen Quizlet, efter att ha matat in en gloslista. Under en vecka får de vanligtvis mellan 50 och 100 ord att ta sig an från texten. Eleverna arbetar sedan självständigt med hjälp av bland annat flashcards, där de lyssnar på orden och sedan säger efter.

Mindre förberedande arbete

Samtidigt krävs det förhållandevis lite förberedande arbete för henne som lärare; att skapa ordlistorna går relativt snabbt.

– Samtidigt får eleven förutsättningarna att faktiskt lära sig orden. De här orden finns ju i ett sammanhang, i texten. Du måste mängdträna dem, och då blir det här ett sätt att göra det på. Flera elever har sagt att de upptäckt fördelarna med att träna orden i Quizlet innan de börjat läsa de här kapitlen, för då är det mycket lättare att förstå texten. Så det är också en ingång till texten, inte bara att träna nya ord. Det handlar om en förståelse också. Sedan har man en möjlighet att skriva ut dem. Jag har gjort det till vissa elever för att stötta dem i klassrummet, som en anpassning, säger Anna Lepsenyi.

Större ansvar för eleven

Tidigare har hon skapat ordlistor antingen i classroom eller på papper och tagit upp vissa ord i klassrummet, men inte upplevt att det givit någon större effekt. I och med att hon började arbeta mer systematiskt med verktyg som Quizlet lades en stor del av ansvaret på eleven – efter att hon lagt in gloslistorna är det upp till eleven att öva i appen, där hen kan träna i de test som skapas automatiskt. Parallellt med detta diskuterar och arbetar de med orden i klassrummet – inte minst för att öka förståelsen för vilken ordklass ordet tillhör, vilka sammanhang ordet passar i, om det är ett formellt ord eller slang och om vilka synonymer som finns.

– En aspekt tror jag är att tekniken hjälper oss här. Det blir lite roligare att sitta och klicka än att bara sitta med sitt papper och läsa lite…det blir mycket mer aktivt. Att jag lägger in test varje vecka i appen blir också en markering att detta är väldigt viktigt att lära sig. Vi betygsätter ju inte ordkunskap isolerat, eller grammatik, utan vi betygsätter hur eleven kan använda orden i tal och skrift. Men det här blir en viktig del i processen, säger Anna Lepsenyi.

Ser flera fördelar

Fördelarna med arbetssättet är uppenbara, menar hon.

– Den stora vinsten är att de faktiskt lär sig fler ord, vilket märks när de pratar och skriver – och det är ju målet framför allt. Och en stor fördel är att de tycker det roligt. Det är lättillgängligt, klickbart och det finns möjlighet till bildstöd för vissa av orden.

Under den tio veckor långa intensivkursen i svenska som andraspråk gör de minst ett Quizlet i veckan.

– Vi ska få in extremt mycket och det här är ett sätt för eleverna att mängdträna ett antal ord. Sedan är det ju alltid intressant att tänka kring vad det är att lära sig ett ord, hur pass aktivt eller passivt är det? Men om jag bara kan få det till att många får in ett mycket större passivt ordförråd så att de förstår mer av det de läser och hör så är det en jättestor vinst, säger Anna Lepsenyi och fortsätter:

– Eleverna gillar flashcards mycket. Och det är ju verkligen ett sätt att jobba språkutvecklande i alla ämnen, att få fram centrala begrepp även i till exempel geografi och matematik.