Martin Erberth i klassrum.

Loggbok för formativ bedömning

När eleverna bara är i skolan två dagar i veckan ställs det speciella krav för att klara av att göra en formativ bedömning, uppföljning och att se till att eleverna når målen.

Sådan är vardagen på Malmö Lärlingscenter för Martin Erberth, mentor för en tvåa på barn- och fritidsprogrammet.

En lärlingsutbildning ställer speciella krav på både lärare och elever. Nästan hälften av utbildningen – 1100 poäng – på barn- och fritidsprogrammet är yrkesämnen och en stor del av kunskapen ska hämtas in på elevernas praktikplatser.
– De läser ju inte en kurs i taget, de läser alla kurserna parallellt, förklarar Martin Erberth och ger som exempel att enligt timplanen ska eleverna läsa kursen specialpedagogik i årskurs tre, men ett par elever har på praktikplatsen sett hur en specialpedagog jobbar.
– Då måste de kunna fånga upp det och ta till sig vad en specialpedagog gör. De kanske inte får chansen att träffa hen i trean.

Övning för färdighet

Malmö lärlingscenter löser detta med en digital loggbok, LoopMe, där eleverna ska reflektera kring sitt lärande och som delas både med lärarna på skolan och handledaren på praktikplatsen.
– I början av ettan känns det ovant att skriva loggbok. Då kan det stå ”lekte med barnen. Lunch. Lekte med barnen. Gick hem.” Men som med allt annat är det en fråga om att träna, träna, träna, säger Martin Erberth och visar hur långt eleverna har kommit i årskurs tre. Vid det laget har de lärt sig att förstå vad som står i kursplanen och kopplar det till sitt eget lärande.

Forskning som grund

Martin Erberth har fått i uppdrag av rektorn att utveckla arbetet med loggboken på skolan. För närvarande används den av alla yrkeslärare och på sikt också av lärarna för de gymnasiegemensamma ämnena.
– Det fanns ett visst motstånd bland lärarna i början. Men när de har insett hur mycket enklare det blir när vi ska göra formativ bedömning och i förlängningen sätta betyg, så har motståndet försvunnit, säger Martin Erberth.
– Dessutom har jag sett till att det är väl förankrat i forskningen. Jag har tittat på Helen Timperleys hjul över progression i inlärning och Dylan Williams forskning om formativ bedömning. Det är viktigt att både elever, handledare och kolleger inser att detta inte är flum.

Nyckel till framgång

Malmö Lärlingscenter valde verktyget LoopMe, framtaget av forskare på Chalmers i Göteborg. Plattformen är gjord för utbildningar, där eleverna är utspridda och möjligheterna att träffas fysiskt är begränsade. Skolan har också en tio veckors lång introduktion direkt i årskurs ett, för att skola in eleverna i det nya sättet att gå i skolan:
– En del väljer lärlingsprogram för att de är skoltrötta, men det kan bli tufft för dem som går på bygg- och anläggningsprogrammet som ska vara på plats klockan sju varje morgon. Vi måste förbereda dem så att de inser att de behöver vara självgående och ta ett större ansvar för sin utbildning jämfört med kamrater som går på ett mera traditionellt gymnasium, förklarar Martin Erberth.
– Och de som klarar det har ju också ett jobb, inte bara efter gymnasiet, utan kanske till och med ett sommarjobb när de har fyllt 18.
Martin Erberth är en av föreläsarna på Pedagog Malmö Live 26 september.

Text och bild: Per Armbäck

FAKTA:

Malmö Lärlingscenter startade i lokaler i anslutning till Bellevue gymnasium och flyttade för två år sedan till Norra Sorgenfri gymnasium. Skolan erbjuder idag tio nationella yrkesprogram samt introduktionsprogram. Eleverna får dubbelt studiebidrag men förväntas i gengäld själv betala för kost och transporter de dagar de är på sina praktikplatser. Om de behöver speciella arbetskläder eller liknande tar skolan fram detta.
Läs mer om Malmö Lärlingscenter här.