Pusselbit där det står Varje elevs bästa skola.

Malmö Lärcentrum – en plats för det fria lärandet

Malmö Lärcentrum är lokaliserat på stadens huvudbibliotek. De har fokus på det fria lärandet.

Deras ambition är att göra besökarna till medproducenter. Dela-kulturen ska uppmuntras mellan besökarna och personalen. Varje möte är unikt och den pedagogiska tanken ”hjälp till självhjälp” härskar. Unikt i folkbiblioteksvärlden är också att man anställt tre pedagoger.

Stefan Wahlstedt.
Stefan Wahlstedt, projektledare för Lärcentrum

Jag träffar och samtalar med Stefan Wahlstedt, projektledare för Lärcentrum. Han börjar med att ge mig en bakgrund till hur detta projekt startade.

Lärcentrum är ett samarbete mellan Utbildningsförvaltningen och Malmö stadsbibliotek. Projektet har funnits i tre år. Ytterligare tre år är nu finansierade.Tanken föddes när dåvarande utbildningsdirektör Matz Nilsson varit i Canada och såg hur folkbiblioteken där jobbade med vuxenundervisning.

– Lärcentrum skulle bli ett komplement till de vuxenstuderande.

– Vi kan dock se att vi har lockat hit många andra målgrupper. Pensionärer är en stor grupp, ensamkommande flyktingbarn en annan.  Det är positivt, men vi kommer framöver ta ett nytt grepp för att locka hit de vuxenstuderande, säger Stefan.

– Med vår nya styrgrupp, där två är rektorer från vuxenutbildningarna ingår, kommer vi under nästa treårsperiod jobba målinriktat med att hitta lösningar på hur man når lärarna på vuxenutbildningen, fortsätter Stefan.

Pedagogiskt manifest

Lärcentrum står på en genomtänkt pedagogisk grund. Många funderingar och diskussioner kring hur mötet med besökarna ska se ut har resulterat i ett pedagogiskt manifest som består av tre delar.

”Bollplank”

– Personalen ska agera vägvisare i mötet med besökarna. Eftersom vi är som ett litet bibliotek i biblioteket har vi också möjlighet att se varje besökare och ta oss tid att stötta dem utifrån vad de behöver, säger Stefan.

För Lärcentrum innebär bollplankstanken att personalen har förmåga att lyssna, ställa frågor, sitta bredvid besökaren och samtala för att kunna ta reda på vad han/hon behöver stöd i att göra.

– Vi ger inga svar, men vi visar på resurser dit besökaren kan gå för att finna det han/hon söker, säger Stefan.

Ofta är frågorna av digital karaktär. Det handlar såväl om hur de rent tekniskt ska hantera datorn till hur de ska förstå den information och de instruktioner de hittar på nätet. Det är viktigt för Lärcentrums personal att deras besökare har tillgång till digitala tjänster, då det idag är en förutsättning för att kunna vara en del i vårt demokratiska samhälle.

”Knytkalas”

Det Stefan återkommer till allra flest gånger är Lärcentrums funderingar kring hur man får besökarna delaktiga i verksamheten. Det har varit en svår utmaning. Efter att ha provat sig fram har de hittat en form de kallar ”Dela Live”.

– Vi inom biblioteket har delat med oss av digitala tips och idéer hela tiden. När vi kom på att vi kunde göra dessa delningstillfällen publika fick vi fart på besökarna, berättar Stefan.

Genom att bjuda in till träffar med olika teman, såsom ”Lär dig mer om fb säkerhetsinställningar ” eller ”hur installerar jag LINUX på min dator” ville även våra besökare komma och lyssna och dela med sig.

– Att sitta publikt och dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper gör att vi når de som verkligen är intresserade. Att både bibliotekets personal, vi som jobbar på Lärcentrum och våra besökare deltar gör det spännande och alla parter får ut mycket av att träffas.

”Vi säger ja!”

Att samarbeta med olika organisationer och utbildningsanordnare är den tredje delen i manifestet.

– Jobbcentrum har varit på besök och berättat om hur man gör sitt eget CV. Varje tisdag erbjuder Röda Korset läxhjälp och språkcafé. Vi har också ett nära samarbete med SFI, ett samarbete som går långt tillbaka i tiden, redan innan Lärcentrum, berättar Stefan.

Open Office

Ett annat samarbete som kan ligga både under dela-kulturen och samarbetstanken är att Lärcentrum ca två gånger/termin bjuder in företag att under några dagar sitta och arbeta i Lärcentrums öppna miljö.

– Senast satt SVT här, med anställda från Sommarlovsmorgon. Då hade besökarna möjlighet att låna en levande bok en eftermiddag. Man kunde låna en projektledare, en castare, en producent. Detta är ett sätt att visa hur olika yrkeskategorier i samhället arbetar, säger Stefan.

– Det finns så många olika kompetenser och specialister i Malmö vars resurser vi måste bli bättre på att utnyttja. Vi ser många möjligheter i samverkan och genom Open Office vill vi peka på biblioteket som en attraktiv partner, fortsätter Stefan.

Det livslånga lärandet

När jag sitter och skriver inser jag vikten av vad Lärcentrum betyder för besökarna. De som arbetar här är alla lika engagerade i att stötta sina besökare i sitt lärande. Det fria, livslånga lärandet. Att denna verksamhet har blivit så bra tror jag beror på att man insett hur värdefulla besökarnas kunskaper är och att man på ett smart sätt synliggjort dem som bärare av denna kunskap, att de enträget arbetat för en total öppenhet.

Ursprungstanken med vad ett bibliotek ska vara, det vill säga ett demokratiskt rum har genom Lärcentrum förkroppsligats, är min sista tanke när jag lämnar Malmö stadsbibliotek.

Text & foto: Görel Reimer

Läs om Lärcentrums alla nöjda besökare här