Logotyp Malmö the true story.

Ungas röster om Malmö genom ”Malmö – The True Story”

Vem kan bättre och sannare berätta om hur det är att vara ung i Malmö än de som är just unga. Framtidsgenerationens initiativ Malmö – The True Story lyfter oslipat och ocensurerat ungas röster genom deras egna berättelser och tankar.

Sex personer håller om varandra.
Julia Brandelius, verksamhetsansvarig på Framtidsgenerationen, och ungdomar från Framtidsagenterna och teatergruppen.

Malmö – The True Story är ett samarbete mellan stiftelsen Framtidsgenerationen och Malmö Stadsteater. Samarbetet syftar till att bygga en plattform och arena för ungas berättelser där andra kan lyssna och förstå.

– Under hela hösten 2013 och våren 2014 har unga i Malmö uppmanats att berätta om sin verklighet och vardag genom en text, en film, ett ljudklipp eller en bild. Alla bidrag har publicerats på hemsidan, anonymt eller med namn, berättar Julia Brandelius, verksamhetsansvarig på Framtidsgenerationen och projektkoordinator för samarbetet med Malmö Stadsteater.

Bygga broar och skapa förståelse

Framtidsgenerationen har sitt ursprung i en växande oro för främlingsfientlighet, antisemitism och islamofobi. De ser initiativet som ett sätt att bygga broar och skapa förståelse för varandras olikheter. Dessutom vill de vända negativa friktioner och energier till något positivt genom att ta till vara på kraften och styrkan i ungas röster.

– Det finns ju så mycket bra och positivt i Malmö, säger Julia som betonar vikten av kultur och teater som ett bra sätt att lyfta svåra frågor. Mitt i Malmö finns det ungas Malmö, de unga med drömmar, funderingar och förhoppningar om framtiden.

Logotyp Malmö the true story.Ungas berättelser

Hösten 2013 gick Framtidsgenerationen ut med en nätbaserad uppmaning till alla gymnasieskolor och unga om att delge sina berättelser. Ungdomarna kunde själva ladda upp och publicera sina berättelser. Berättelserna är inte korrekturlästa utan ger läsaren en avskalad och direkt bild av de unga i Malmö idag. Berättelserna berör, upprör och lämnar avtryck och ligger till grund för teaterföreställningen ”Vilja väl” som har premiär på Hipp, Malmö Stadsteater i oktober.

– Initiativet har vuxit under årets gång och även utmynnat i workshops för gymnasieskolor med fokus på berättandet, berättar Julia

Workshop och gestaltning

Under höst- och vårterminen fick gymnasieskolor som anmält sig besök av dramapedagogen Marie Parker Shaw från Malmö Stadsteater. Klassvis höll hon i workshop med drama och värderingsövningar i syfte att öppna upp.

– Övningarna skulle stärka ungdomarna i att kunna gestalta en händelse i deras liv som har påverkat dem till vad de är idag, berättar Julia och fortsätter;

– Med tanke på att cirka 1000 elever har deltagit sedan starten så har en del av wow -upplevelsen verkligen varit att alla bär på en berättelse.

Julia Brandelius.
Julia Brandelius, verksamhetsansvarig på Framtidsgenerationen.

Julia menar att många lärare har varit positiva till innehållet och berättat hur klasser som grupp har vuxit och stärkts. Flera lärare säger att deras elever plötsligt har sett varandra i ögonen för första gången och hur berättelserna har ingivit respekt.

– Det är en viktig del i vår workshop, säger Julia. Delar vi med oss av något så är vi också med och skapar respekt för varandras olikheter.

Vilja väl

I höst tar Marie Parker Shaw paus vad gäller workshops och regisserar istället den pjäs som har vuxit fram ur olika berättelser. ”Vilja väl” heter pjäsen och har premiär på teatern den 17 oktober

– Vår förhoppning är att ”Vilja väl” ska kunna väcka debatt, engagera och mana till eftertanke, säger Julia.

På scen kommer skådespelare från teatern samt ungdomar/unga vuxna som fått roll genom auditions att stå. Manus står Kristian Hallberg, dramatiker från Malmö för. Manuset bygger delvis på inspiration från berättelserna, men lika mycket Kristians egen research där han bland annat har tjuvlyssnat på ungdomars samtal ute på stan.

– Det är ett väldigt brett projekt, säger Julia och betonar värdet i den konstnärliga processen likväl som den praktiska.

Möten och samtal med skådespelare

Workshops för gymnasieskolorna kommer att fortsätta under höstterminen. Anna Hellerstedt, dramapedagog på teatern tar tillsammans med fyra andra dramapedagoger över arbetet. Workshops den här terminen har sitt fokus på bland annat tematiken i pjäsen Vilja väl. Tanken är bland annat att gymnasielever ska få möjlighet att träffa och prata med skådespelarna i pjäsen. Workshop samt biljetter till föreställningen finns att boka på boka.thetruestory.nu

Genom projektet har även två ungdomsgrupper vuxit fram, Framtidsagenterna och ungdomsteatergruppen. I varje grupp verkar cirka 20 ungdomar från Malmö i åldern 16-25 år.

– Det är väldigt engagerade ungdomar i båda grupperna, berättar Julia. Vissa har själva sökt sig till oss, en del av vi hittat genom olika sociala nätverk.

Ambassadörer och informatörer

Ungdomarna i Framtidsagenterna verkar som ambassadörer och informatörer för Malmö- The True Story. I ungdomsteatergruppen arbetar man med att gestalta specifika berättelser som ungdomar i Malmö har skickat in. Genom olika event som grupperna själva skapar och bokar spelar man upp berättelser samt anordnar mötesträffar för intresserade. Under den gångna Malmöfestivalen kunde man få ta del av en några av de evenemang och aktiviteter som grupperna bedriver.

– Bland annat var det ungdomsgrupperna som stod bakom ungdomshänget nere vid kanalen och en timme på Ung Scen där berättelser varvades med musik och poesi, avslutar Julia.

Text och foto: Marina Walker