Anders Rubin.

Malmöskolornas Rubin

Det har hänt mycket i Malmö under de senaste månaderna och skolorganisationen är inget undantag. Katrin Stjernfeldt Jammeh har tagit över efter Ilmar Reepalu och hon har i sin tur ersatts av Anders Rubin som kommunalråd med beredningsansvar för skolfrågor.

Skillnaden sedan den första juli 2013 är att skolverksamheten är placerad inom egna förvaltningar, nämligen Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

För att ge en liten inblick i hur arbetet och tankarna med denna nya organisation ser ut har vi suttit ner och pratat med Anders Rubin. Intervjun består av fyra delar.

Den första delen fokuserar på fullmäktige och förvaltning och kan säkert vara användbart i samhällskunskapen. Den andra och tredje delen lyfter skolans nya organisation och vilka resurser som skolorna kan utnyttja. Fjärde delen tar upp problematiken och behovet med funktionella skolgårdar i en stad som växer med flera tusen invånare varje år.

Del 1: Fullmäktige och förvaltning

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Del 2: Skolan i Malmö

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Del 3: Skolans möjligheter och resurser

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Del 4: Skolmiljö

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Text: Tobias Sonestedt
Film: Chris Munsey & Tobias Sonestedt