Kvinna lutar sig mot räcke.

Många skolor tar hjälp av seniora medarbetare

Britt-Inger Ahlström har arbetat som mellanstadielärare i större delen av sitt liv. Efter alla år som yrkesverksam i bland annat Södertälje, Malmö och Svedala har hon samlat på sig erfarenheter som nyutexaminerade lärare bara kan drömma om. Därför bestämde Britt-Inger Ahlström sig för att engagera sig som “senior medarbetare”.

Seniorerna är legitimerade lärare och skolledare som med sin kunskap och erfarenhet handleder pedagoger ute i verksamheten. Det har blivit ett eftertraktat inslag och Britt-Inger Ahlström säger att hon ser ett stort behov på skolorna.
– Man känner sig verkligen behövd, säger hon.
Vad bidrar du med?
– Att skapa strukturer, lugn och ro och att planera utifrån läroplanen och kunskapskraven. Det handlar om hur man skapar goda relationer och om bedömning.

Observerar och diskuterar

I ett första möte träffar den seniora medarbetaren skolledaren på skolan för att diskutera igenom vilka behov som finns och vilken bakgrund pedagogen eller pedagogerna som ska handledas har.
– Därefter brukar jag tillsammans med pedagogen boka in klassrumsobservationer och sedan diskuterar vi utifrån det och jag ger råd om övningar som pedagogen kan göra.
Ett uppdrag varar mellan tre och fem veckor. Skulle det inte räcka kan ett nytt uppdrag bokas in. Britt-Inger Ahlström uppskattar att uppdraget är så fritt – hon väljer själv vilka uppdrag hon vill ta på sig, samtidigt hade hon önskat en större flexibilitet vad gäller tiden för varje uppdrag.
– Som nu till exempel – jag har varit på Augustenborgsskolan och stöttat tre tjejer som för första gången ska starta årskurs fyra. De skulle bilda ett arbetslag. Det är alltså tre lärare och vi har 50 timmar till vårt förfogande, det är en droppe i havet. Det borde vara mer flexibelt utefter behov.

Ser en osäkerhet bland lärarna

Pedagogernas respons upplever hon enbart som positiv.
– De suger åt sig av stödet och råden.
Vilka behov ser du?
– I vissa fall ser jag stora brister vad gäller lärarnas utbildning, både bland obehöriga och nyutexaminerade lärare. I andra handlar det om en osäkerhet eller att de aldrig har lärt sig att planera undervisningen utifrån läroplanen, säger hon.
Britt-Inger Ahlström slutade arbeta som lärare i september 2014. Men hon har knappast slagit av på takten. Sedan oktober samma år har hon på olika sätt engagerat sig i skolans värld igen. Idag är hon 65 år och ser ingen anledning att sluta bidra.
– Jag tycker detta är ett fantastiskt sätt att komma ut i verksamheten och känna att man gör nytta.