Matten går som en dans

Rörelse och dans är naturliga inslag på matematiklektionerna för mellanstadieeleverna på Apelgårdsskolan. Försteläraren och matematikutecklaren Katerina Kazelis menar att metoden ökar måluppfyllelsen i matematik.

En dans med förutbestämda rörelser för varje räknesätt, för enhetsomvandling, geometri och bråk. Katerina Kazelis demonstrerar och eleverna följer efter och visar med sina kroppar hur man räknar ut arean på en triangel. I takt med rörelserna upprepar de begrepp som till exempel täljare, nämnare och kvot.

– Vi skapar en matteordlista och förklarar vad de matematiska begreppen betyder. Att man sedan verkligen visar vad orden betyder gör att det abstrakta blir konkret. Eleverna får ett tydligt syfte, ett driv och ett “why” med undervisningen. Det tror jag är jätteviktigt, säger Katerina Kazelis.

Följs upp med EPA-övningar

Under nästa lektions problemlösningsuppgift, där eleverna ska resonera kring matematiska regler, återkopplar Katerina Kazelis till och påminner om dansrörelserna. Genom EPA-övningar (“enskilt, par, alla” – där enskilda funderingar följs av samtal mellan två elever och avslutas med att parens tankar lyfts i hela gruppen) återknyter de till dansrörelserna. Dansen ersätter inte traditionell undervisning, men gör enligt Katerina Kazelis att vissa elever lär sig snabbare.  

Allt började för omkring tio år sedan när Katerina Kazelis tog hjälp av Michael Jacksons moonwalk för att illustrera enhetsomvandling för högstadieeleverna på Munkhätteskolan. På så sätt nådde hon även de elever som kunde relatera till musiken men som hade det svårare med den traditionella matematikundervisningen.

– Du får med alla elever med rytm och musik.

”Eleverna är läranderesurser”

Katerina Kazeli hänvisar till Carol Dwecks begrepp growth mindset och om hur hon vill skapa en klassrumsmiljö där eleverna är läranderesurser.

– Jag vill skapa ett klimat i klassrummet där alla har rätt att uttrycka sig och där vi lär av varandra. Om någon säger fel kan någon annan förklara. “Embrace the mistakes”; när eleven säger fel eller räknar fel så är det en styrka att våga testa och göra fel. Att skapa ett klassrumsklimat där detta är okej är mycket utvecklande för eleven. Vi lär oss av våra misstag, säger Katerina Kazelis.

– Beskriv dig själv som pedagog.

– Jag är glad, positiv, lite av en skådespelerska. Du måste vara intressant för att få alla eleverna med dig.

Det kan enligt Katerina Kazelis handla om att byta röstläge, arbeta med kroppsspråket och bjuda på sig själv – till exempel genom dans.

– En viss skådespelarutbildning borde ingå i lärarutbildningen.

– Du har sagt att “höga förväntningar leder till höga resultat” – kan du utveckla det?

– Tycker man synd om sina elever drar man ner kraven. Jag tänker tvärtom; har jag som lärare höga förväntningar utstrålar jag det till eleverna, som ser det och blir motiverade, säger Katerina Kazelis.

Hade själv svårt för matematik

I dag ansvarar Katerina Kazelis för matematikutvecklingen på Apelgårdsskolan, Stenkulaskolan och Kryddgårdsskolan och undervisar även i fysik, kemi och biologi. Själv hade hon svårt för matematik under sin uppväxt.

– Jag har själv fått kämpa, och därför tror jag att jag är bra på att förklara. Jag kan förstå var fallgroparna finns, för jag har varit en av dem som haft det svårt. Min svaghet har blivit min styrka.

Text & Foto: Fredrik Thunberg