Människor sitter runt ett bord och samtalar.

Med elevernas intressen som ett medel att nå målet

”Eleverna lär sig svenska snabbare om de studerar ämnen de är intresserade av”, menar Maria Teetz. Hon undervisar för sjunde året i rad i Svenska som andraspråk med hälso- och vårdinriktning på Komvux Malmö Södervärn. Maria har själv tagit initiativ till kursen och undervisningen bygger mycket på diskussioner och interaktion.

 Maria Teetz sitter vid bord och pratar.
– Om man fokuserar på ämnen som eleverna är intresserade av och vill arbeta med i framtiden, blir det mer meningsfullt för dem att lära sig språket, säger Maria.

Arbetssättet är helt i linje med politikernas intentioner att snabbt få ut människor i arbetslivet efter yrkesinriktade studier.

– Jag vill jobba mer yrkesinriktat, samhällsanpassat och fånga de intressen som eleverna ger uttryck för. Sedan använder jag deras intressen som ett medel att nå målet. Och målet är att lära sig svenska, säger Maria.

Elevernas intressen och vårdyrket

Svenska som andraspråk med hälso- och vårdinriktning, grundläggande nivå, vänder sig framförallt till elever som är intresserade av hälsa, vård och omsorg. Kursens innehåll är inriktat mot vårdyrken, vilket ger en språklig plattform som förberedelse för de som senare tänker söka en vårdutbildning.

– Eleverna tänker inte alltid på att de lär sig svenska när vi fördjupar oss i texter och diskuterar. De är fokuserade på ämnet och tänker inte på att de samtidigt använder språket och lär sig svenska! Man lär sig mer när man inte tänker på att man ska lära sig. Kunskapen bara kommer till en, säger Maria.

Ibland bestämmer Maria, ibland eleverna vad de ska läsa om. De arbetar länge med varje text och går på djupet med både innehåll och språk.

Människor sitter runt ett bord och samtalar.
Samtal i ”Marias kök” – ett klassrum som tidigare fungerat som kök.

Marias kök

På fredagar är det samtal utifrån ett bestämt ämne i ”Marias kök”. Eleverna och Maria föreslår samtalsämnen i början av terminen. Det kan vara allt från ”Sex och kärlek” till ”Döden”.

– Under terminen lägger vi till nya ämnen att samtala kring och kanske tar bort andra. Inget är statiskt. Vi frågar oss: Vad är det vi vill veta i ämnet? Vilka tankar och åsikter har vi om ämnet? Eleverna skriver ner fakta och tankar hemma. När man skriver utvecklar man sina tankar och därmed språket, säger Maria.

På fredagen samtalar eleverna först om ämnet i smågrupper och kommer därefter till Maria i hennes ”kök”.

– Ett kul, språkutvecklande och viktigt moment i undervisningen. Det är viktigt att fundera över och kunna prata om de lite djupare frågorna i livet på det nya språket, tycker Maria.

Bodil är konversatör

Bodil Brolin, före detta sjuksköterska och vårdlärare, numera pensionär, är konversatör och deltar ibland både i elevgrupperna och i ”Marias kök”. Bodil är mycket imponerad av elevernas kunskaper och frimodighet.

– Jag har arbetat som vårdlärare i 30 år och jag älskade mitt arbete. Som konversatör i Marias grupper är jag en extra resurs, eftersom jag kan vården och dess terminologi. Jag kan också berätta om bl.a. vårdutbildning och det svenska sjukvårdssystemet. Jag fungerar som en ”levande Google” för eleverna, säger Bodil med ett leende.

Nivåblandad kurs

– Kursen är nivåblandad och det har fungerat mycket bra. Elever på olika språkliga nivåer lär sig av varandra. Undervisningen bygger mycket på diskussioner och interaktion. Jag tror att eleverna känner sig ganska trygga i klassrummet. Det finns inga oväntade moment. Allt som vi gör vet eleverna om flera veckor i förväg. Och allt sker på svenska, säger Maria.

I slutet av terminen gör alla elever ett eget arbete, där de får förkovra sig i något de är intresserade av.

– Eleverna knyter liksom ihop säcken genom att tillämpa det vi har tränat, säger Maria.

Elevernas röster om kursen

Fyra människor sitter vid bord.
Arezou, Bodil, Hongyan och Daniel diskuterar.

Arezou, Hongyan och Daniel studerar Svenska som andraspråk med hälso- och vårdinriktning.

Arezou tycker att det är lättare att lära sig svenska om det är roliga och vettiga ämnen.

– Mitt mål med studierna är att läsa till barnsjuksköterska. Kursen hos Maria är en mycket bra förberedelse, vi lär oss fackord och läser olika texter som handlar om sjukdom och vård. Och så lär jag mig svenska samtidigt!

Hongyan har som mål att utbilda sig till biomedicinsk analytiker.

– Det var ren tur att jag hittade den här kursen. Jag anmälde mig först till vanlig kurs i svenska, men där fanns ingen plats. Jag skickades hit istället. Det är en bra kurs, jag lär mig svenska men också mycket om vård och hälsa. Jag känner mig väl förberedd för vidare studier.

Daniel vill jobba med IT i framtiden – varför läser du den här kursen?

– På grund av läraren. Jag tror aldrig att jag träffat någon lärare som Maria tidigare. Jag gillar hennes system. Hon ger kraft och energi och man presterar maximalt. Och så gillar jag att kursen är nivåblandad, som jag är van vid från tidigare studier. Vi hjälper varandra och lär av varandra. Jag lär mig nya intressanta saker hela tiden, säger Daniel.

Text och foto: Susan Englund