Pennor ligger på barnens teckningar.

Med kulturen som redskap

Att ha en genomtänkt kulturstrategi på skolan kan bidra till så mycket mer än bara enstaka kulturupplevelser.
– Nästan alla våra elever har svenska som andraspråk. Att som skola då jobba aktivt med kultur som verktyg blir en del av integrationen av eleverna i svenska samhället, säger Andreas Katsanikos, rektor på Möllevångsskolan.

Han beskriver det som ett guldläge – platsen där Möllevångsskolan ligger. Närheten till Folkets park med bland annat Barnens scen, Panora ett stenkast bort och Möllevångens kulturliv bortom kröken gjorde att det kändes som ett naturligt steg att ta fram en kulturstrategi för skolans arbete.
– Kulturen ska hållas levande på skolan. Vi såg också att det fanns stora vinster att göra när det gällde ökad måluppfyllelse och ökad motivation hos eleverna om vi började använda kultur mer i undervisningen, berättar Andreas Katsanikos.

Skolbibliotek har varit drivande

Förslaget om kulturstrategi kom från skolans dåvarande skolbibliotekarie och det är också utifrån skolans mediatek som kulturstrategin utgår.
– Ett skolbibliotek handlar om så mycket mer än att låna ut böcker. Det handlar om att använda mediateket som en pedagogisk resurs och ett verktyg i undervisningen, säger Andreas Katsanikos.
Andreas Katsanikos.
Strategin innehåller dels mätbara mål kring hur många kulturupplevelser varje elev ska ha fått under sin tid på Möllevångsskolan. Den slår också fast att kulturen ska användas som ett pedagogiskt redskap och att den ska vara integrerad i övrig verksamhet. Det innebär att inga kulturupplevelser görs fristående – utan upplevelserna ska ha ett syfte för det tema som eleverna jobbar med.
Ett exempel på hur skolan har jobbat är när förskoleklassen och årskurs ett jobbade med läsprojektet “Flykten” som är titeln på en bok av Mia Hellquist Forss. I projektet arbetade eleverna bland annat med bild, drama, lera, musik och berättande. Skolan fick också besök av Mia Hellquist Forss och avslutades med en stor utställning. (Mer om detta arbete kan du läsa här).

Kultur som verktyg

– Det finns ingen skiljelinje mellan kultur och måluppfyllelse. Istället kan vi höja måluppfyllelsen och få mer motiverade elever om vi kan använda kulturen som redskap i vår undervisning. Varje lärare förväntas jobba på detta sätt, säger Andreas Katsanikos.
Han ser sin roll som skolledare som någon som skapar möjligheter att jobba på det sätt som strategin påbjuder, att se till att organisationen fungerar och att berömma och motivera personalen.
– Som skolledare måste jag ha tro på det arbete som görs och det har jag verkligen. Jag pratar mycket om kultur, både med elever, lärare och föräldrar. På det viset visar vi att detta är något viktigt. Vi har också skapat en kulturgrupp med representanter från alla arbetslagen, säger han.

Ökad motivation

Kulturstrategin har funnits på plats i ett läsår och Andreas Katsanikos ser vinster i verksamheten.
– Elever som tidigare har kämpat med sin motivation har fått lust att lära. Det har också elever som har haft svårt att lära sig av ett mer traditionellt undervisningssätt fått. Det blir ju i förlängningen att vi har möjlighet att skapa varje elevs bästa skola, säger han.
Text och foto: Johanna Ravhed
Illustration: Colourbox