Med samhället som lärobok på Apelgårdsskolan

Läraren Katarina Fornell undervisar utan lärobok i NO. Istället använder hon bland annat material från myndigheter, företag och ideella organisationer i klassrummet. Dessutom samarbetar hon med många aktörer utanför skolan genom studiebesök och elevmentorskap.

– Det är viktigt att eleverna ser att människor utanför skolan och deras bostadsområde är intresserade av dem och deras tankar, säger Katarina.

Apelgårdsskolan i Rosengård ger ett gemytligt intryck. Högstadiedelen av skolan byggdes så sent som 2004. Här går ca 300 elever med spridningen förskoleklass till nian.

Katarina och kollegorna Olle Asplund (SO) och Gunilla Dahlberg (svenska och engelska) arbetar gemensamt kring tema energi denna termin.

– Det var eleverna som önskade förändring eftersom de upplevde stress av att ha många olika uppgifter i de olika ämnena, berättar Katarina.

För att underlätta bestämde sig lärarna för att utgå från samma tema.

Man sitter framför bärbar dator.När vi kliver in i en av åttornas klassrum arbetar eleverna med energi. Eleverna sitter två och två eller ensamma och skriver och letar fakta.

Soljakten

– Jag har anmält dem till en tävling som heter Soljakten, berättar Katarina. Den arrangeras av Nobelmuseet i Stockholm. Tävlingen går ut på att genom en poster redovisa resultat från ett experiment. Eleverna hjälper forskare på KTH att hitta färgämnen som ger effektivare solceller. Texten ska förutom beskrivningen av experimentet bland annat innehålla faktabakgrund om solenergi och hållbar utveckling, säger Katarina och fortsätter:

– Alla följer tävlingsinstruktionen men bara de som vill deltar i tävlingen. Första pris i tävlingen är plats för två på nobelprisutdelningen.

– Skolan blir intressant för eleverna när de ser att deras arbete används utanför skolan, menar hon.

När Katarina planerade undervisningen om energi kom hon i kontakt med företaget E.ONs läromedel Energigeni. Det blev för ensidigt om exempelvis fossila energikällor tyckte hon. Istället utgår hon nu från läromedlet Energifallet, från Naturskyddsföreningen. Hon fick tips om läromedlet i somras av sin syster som också är lärare.

Tidningen Energifallet ligger på bänk i klassrum.Energifallet

Energifallet samlar lektionsplaneringar med övningar, energifakta, färdiga bildspel och filmer. Lärarhandledning finns för f-3, år 4-6 och år 7-9 och övningarna svarar mot NO- och SO-ämnen.

Lektionerna utgår från tre platser som eleverna rör sig mycket i; skolan, hemmet och samhället. I övningarna får eleverna exempelvis i uppgift att räkna antalet gånger som kylskåpet öppnas under en kväll eller öva sig i att ta ställning genom värderingsövningar.

Katarina använder Energifallet framförallt som faktaunderlag till eleverna. De har beställt tidningen om klimat, energi och hållbar utveckling för högstadiet. Hon tycker Energifallet är mer balanserat faktamässigt men hon använder fortfarande E.ON´s läromedel.

– Genom att använda båda läromedlen ges möjlighet att diskutera källkritik och aktörers ekonomiska intressen, säger Katarina.

Examination

Eleverna har olika examinationsuppgifter i de olika ämnena. Inom NO examineras eleverna genom den Klassens Energibok som de skapar efterhand. Det är en sammanställning över allt som de gjort på lektionerna dokumenterat med texter och bilder. Några av eleverna använder verktyget Klassens Energibok på energifallet.se medan andra skriver i ordbehandlingsprogram.

Katarina menar att det är en fördel att eleverna kan skriva ut sina färdiga arbeten. Det utskrivna resultatet gör det tydligt både för elever och för föräldrar vad eleverna arbetat med, menar hon. Det webbaserade verktyget Klassens Energibok kan spridas genom att dela länken.

Nästa uppgift

I lärarrummet avslöjar sedan Katarina vad nästa uppgift kommer vara för eleverna. De har fått ett uppdrag att förbättra en produkt åt ett teknikföretag. Först tvekade hon när hon fick reda på vilket företag det var och vilken produkt. Nu tänker hon istället att det blir ett bra tillfälle att fortsätta diskutera viktiga frågor om hållbar utveckling och resursanvändning med eleverna.

De ska i klassen försöka förbättra bensinpumpar och hjälpa teknikföretaget att utveckla pumparna så att de kan användas till andra saker också.

– Och vad skulle det kunna vara? frågar sig Katarina med ett leende på läpparna. Hon svarar på sin egen fråga:

– Det får eleverna klura ut.

Text: Erik Lensell
Foto: Sara Arildsson