Ingela Clarin framför teckningar.

Elever på Ängsdals skola bygger vikingamiljöer i Minecraft

Ängsdals skola skapas och byggs tredimensionella byggnader, skepp och miljöer. Under höstterminen har Ingela Clarin, lärare på skolan, och hennes klass fyra fördjupat sig i vikingatiden. De har läst trilogin om Drakskeppet av Maj Bylock. I samband med det har de även byggt upp olika miljöer från böckerna i dataspelet Minecraft.

– Vi har använt oss av Minecraft dels för att det är roligt, men också för att det levandegör de olika miljöerna. Det befäster kunskaperna som eleverna har fått om vikingatiden, säger Ingela och fortsätter:

– Barnen tycker att det är jätteroligt. De vill ha det mer. Eleverna sitter inte bara och ”spelar” på lektionen. Det finns en tanke bakom.

Idén

Ingela berättar att hon inte är någon dataspelsexpert. Hon mötte Minecraft genom sina barn.

– Jag har två barn som är sex och nio år gamla. De älskar Minecraft. En dag när de satt och spelade frågade jag dem hur man gör för att vinna. Men det visade sig att det inte går att vinna. Istället handlar spelet om att bygga och skapa, säger Ingela.

Ingela ville gärna testa att använda Minecraft i undervisningen. Hon tog upp det som förslag det med skolans ledning och fick ett ja.

Sju barn sitter runt bord med varsin bärbar dator.Grupparbete

– Jag skapade sedan fem arbetsområden utifrån Drakskeppets miljöer. Eleverna fick själva välja vilken miljö de ville arbeta med och det slutade med 3-8 elever i varje grupp.

Miljöerna som Ingela skapade var: 

  • Borgen i Frankerriket där Petite bodde
  • Kyrkan i Frankerriket (som tillhörde borgen)
  • Vikingaskeppen som tog Petite till Norden
  • Byn Tuvekärr där Petite blev Åsa
  • Starkes gård

Varje grupp fick i uppgift att ta reda på hur deras byggnad/byggnader såg ut genom att titta i läroboken, läsa delar ur Drakskeppet, kolla på Wikipedia eller Unga Fakta.

Ritningar och byggande

Grupperna förberedde arbetet genom att göra ritningar på rutat papper. En ruta på pappret motsvarade ett block i Minecraft. Varje grupp skrev också en kort faktatext om sin byggnad och verksamheten som pågick där, som sedan anslogs i Minecraft. Efter detta började byggandet i spelet.

Ingelas klass delar en datorvagn med klassen i rummet bredvid. De har nästan en dator på två elever i klassen. Någon i varje grupp saknar ibland egen dator.

Kommunikation

Ingela berättar att barnen har fört parallella dialoger, en dialog i spelet och en annan utanför.

– Elever som har arbetat i samma grupp har inte behövt sitta i samma rum. Någon av eleverna har kunnat sitta i klassrummet, någon annan i biblioteket eller i ett grupprum. De har kommunicerat genom att skriva till varandra i Minecraft, säger Ingela.

– Men de tror inte att jag ser när de skriver till varandra. Det gör jag, även om jag går runt och hjälper till.

Minecraft är lite som att leka rollspel också berättar Ingela. En dag höll eleverna på eget bevåg en begravning i den nybyggda kyrkan. Prästen höll till och med ett tal.

Video

När eleverna hade byggt klart miljöerna spelade varje grupp in en video där de guidar tittaren runt. Alla filmer har publicerats på YouTube och i klassbloggen Vänskaparna.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Kunskapskrav och ämnesövergripande arbete

Ingela har tydligt kopplat arbetet med Minecraft till kunskapskrav i teknik, historia och svenska.

– Och spelet skulle gå utmärkt att använda i fler ämnen, som t.ex. matematik, säger Ingela.

Minecraft har varit lika populärt bland klassens tjejer och killar.

– Fler tjejer var osäkra från början, men det var jag också. Det händer fortfarande att jag råkar slå sönder när jag ska bygga eller öppna en dörr, säger Ingela leende.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Licenser

Inför arbetet med Minecraft köpte skolan in 25 licenser av Minecraft EDU. Ingela berättar att de inte hade behövt köpa in så många, det hade räckt med en licens. Eleverna behöver inte skapa egna konton när man arbetar med en gemensam licens.

– Genom en och samma licens kan alla barnen spela på ett och samma nätverk. Men fler licenser möjliggör att de kan spela och komma åt världen som vi har skapat från andra nätverk, till exempel hemifrån, säger Ingela.

Våga släppa in barnen och be om hjälp

Eftersom inte Ingela själv var någon expert på Minecraft har hon tillsammans med barnen fått prova sig fram i spelet.

– Det har varit lite ”trial and error”. Men det behöver inte alltid vara läraren som sitter på svaret. Mitt tips är att våga släppa in barnen. De vill hjälpa till och de kan.

Via Facebook och telefon har Ingela fått hjälp och stöttning från Jonas Lindahl, lärare på Freinetskolan Hugin i Norrtälje. Jonas fick 2:a pris i Guldäpplet 2013 och har erfarenhet av att jobba med Minecraft i undervisningen.

– Jag tror att det är viktigt att våga ta hjälp av andra. Att inte dra sig för att be om hjälp. Man kan inte kunna allt. Nu kan jag lite om Minecraft, så det är bara kontakta mig.

Gå vidare

Barnen kommer att minnas arbetet med Drakskeppet och Minecraft med glädje. Ingela säger också att de inte kommer att glömma hur vikingaskeppen och husen ser ut.

– Jag kommer att fortsätta arbeta med Minecraft. Dessutom planerar jag att vi ska börja arbeta med att koda och programmera på dator, avslutar Ingela.

Text och foto: Sara Arildsson
Film: Ängsdals skola klass 4
Foto på elever: Vänskaparna