Skärmbild av hemsida för Montessori news.

Montessori News – språkutveckling med webbaserad skoltidning

Montessori News är en webbaserad skoltidning som drivs och produceras av elever på Malmö Montessoriskola. Skolans webbtidning hade premiär på nätet den 3 februari. En premiär som föreligger mycket arbete, god språk- och skrivutveckling samt stort ansvarstagande hos eleverna på skolan.

Helga Boström.
Helga Boström, lärare på Malmö Montessoriskola och en av initiativtagarna till webbskoltidningen Montessori News.

Initiativtagare till webbtidningen är bland andra Helga Boström, lärare i svenska och engelska. Helga som också har en bakgrund som journalist är ansvarig för mellanstadiets redaktion och håller varje vecka redaktionsmöte med eleverna. Till sin hjälp har hon kollegan Rickard Deltinger. Rickard är IT-ansvarig på skolan och har fixat hela plattformen som Montessori News vilar på.

– Vi började diskutera en eventuell skoltidning redan i våras, berättar Helga. Både ledning och kollegor blev genast intresserade. Anna Karlsson som är fritidspedagog på skolan var en kollega som var med noterna direkt.

Flera redaktioner på skolan med namn från planeterna

Varje stadium har sin egen redaktion som leds av en pedagog på skolan i egenskap av huvudredaktör. Varje stadium har i sin tur namn efter planeterna i vårt solsystem och redaktionerna heter likadant. Helgas redaktion kallar sig därför för Saturnus och i redaktionen sitter åtta elever från årskurs 4-6. I nuläget är det flest elever från årskurs 6 som är drivande.

Innehållet ligger dock inte bara på redaktionens ansvar utan ses som hela skolans ansvar. I årskurs 1-3 leds redaktionerna Mars och Merkurius, med fyra elever i varje av Anna Karlsson. Högstadiets redaktion kallar sig Jupiter och där heter huvudredaktören John Gundin.

– Tidningen har såklart också en ansvarig utgivare och det är Marie-Louise Ek, rektor på skolan, tillägger Helga.

Varierat innehåll

I skoltidningen går att läsa det mesta, ett varierat innehåll lockar många läsare. Tidningen är indelad i rubriker som i sin tur länkar vidare till tidningens innehåll.Skärmbild av hemsida för Montessori news.

– I Läsrummet t ex kan man läsa elevernas egna dikter, noveller, berättelser och sagor, berättar Helga.

Spara, skicka och dela material på Google drive

Alla elever på skolan har sin egen inloggning i Google drive och eleverna arbetar i Macdatorer. I Google drive sparar, skickar, delar och kommenterar eleverna de texter som kommer in till redaktionen. Redaktionen har huvudansvaret för att se till att det finns material till tidningen. De skriver mycket av de material som publiceras men de kan också delegera uppgifter och ge övriga elever uppdrag som t ex att skriva en upplevelsetext, en recension eller rita serier.

– Vi har bland annat en kille i årskurs 6 som är väldigt skicklig på att rita serier. Trots att han inte sitter med i redaktionen har serieritandet blivit hans uppdrag den här terminen, säger Helga. Man kan säga att redaktionens huvuduppgift är mycket att fördela arbete och innehåll så att inte fem recensioner av samma bok publiceras.

Granskning av texter

Barn sitter med datorer vid bord.
Redaktion Saturnus har redaktionsmöte med Helga.

Texter som skickas in till tidningen ska vara väl bearbetade, om inte får skribenten ett mail om vad som måste göras eller så går en ur redaktionen och pratar direkt med personen. Redaktionen kan också refusera en text. Granskning av texter är en stor del av arbetet innan publicering. I varje klassrum sitter en checklista på vad skribent och redaktion behöver tänka på för bearbetning och bedömning av texter.

– Jag finns där som handledare hela tiden, säger Helga. Tanken är att skoltidningen ska vara en kanal för alla elever att arbeta med sitt skrivande och att det ska vara en naturlig del av svenskämnet och gärna integrerat med andra skolämnen.

Serier, tidning och noveller

Varje årskurs fokuserar på ett tema inom svenskämnet som kan kopplas till och appliceras i Montessori News. För Helgas elever på mellanstadiet ligger fokus den här terminen på serier, tidning och noveller.

– Just nu jobbar eleverna i årskurs 4 med serier utifrån boken ”Lou, Dagboksdagar” av Julien Neel medan årskurs 5 arbetar med tidning och allt vad det innebär att skriva artiklar, reportage, recensioner, insändare samt struktur för olika texter, berättar Helga.

– För eleverna i årskurs 6 står novellskrivande på schemat där kamratbedömning, gruppdiskussion om novellerna och bearbetning är ett måste för att bli godkänd, fortsätter hon.

Eget ansvar och individuell planering

Montessoripedagogiken bygger på ett stort eget ansvar. Varje elev har en egen individuell planering vad gäller kärnämnena för varje vecka som de arbetar med under det som kallas montepass (montessoripass) på schemat. Här kan t ex en uppgift vara att skriva en artikel till tidningen. Det gäller att förstå vikten av ansvar för att kunna arbeta och slutföra den individuella planeringen. Planeringen ska kunna sättas igång utan instruktion och eleverna lägger upp sitt arbete på det sätt som passar dem, helt utifrån individuell nivå. Helgas roll under de här passen blir att handleda, precis som i redaktionsarbetet.

– Många av eleverna är oerhört studiemedvetna, om inte så blir de det snabbt genom varandra. Vi jobbar dessutom väldigt nära varandra, är det något så kommer de till oss vuxna direkt, säger Helga.

Personalblogg i fiktiv anda

Även personal på skolan är välkomna att skriva i tidningen. I Börjes blogg kommer pedagoger på skolan i form av en fiktiv pedagog att bjuda på kul överraskningar av diverse slag. Just nu är det huvudredaktörerna som står på för skrivandet men Helga hoppas att det är något som kommer att sprida sig bland kollegor.

– Montessori News kommer även att ge ut temanummer en till två gånger per termin. Deadline för nästa nummer är 23 april och i det numret kommer innehållet att riktas mot Världsboksdagen och barns läsning, avslutar Helga.

Text och foto: Marina Walker