NE skola står på svart botten.

NE SKOLA – ett digitalt läromedel för alla

Malmö Stad har sedan flera år tillbaka valt att abonnera på Nationalencyklopedins Internettjänst för samtliga lärare och elever i kommunen. Numera finns det goda tekniska förutsättningar för att använda detta digitala läromedel, men tyvärr har inte alla upptäckt NE SKOLA ännu.

Skärm lyser upp och man ser en människas huvud bakifrån.NE SKOLA är idag mycket mer än ett uppslagsverk. Där finns t.ex. temapaket med färdiga övningar, tillgång till hela UR:s arkiv, verktyg för att skapa test och filmklipp och mycket mer. Det är en bred resurs där det finns något för alla från förskola till gymnasiet.

Framöver kommer Pedagog Malmö att publicera flera artiklar här som tipsar om innehåll och verktyg på NE SKOLA och hur man kan ha nytta av dessa i undervisningen. Vill du redan nu på egen hand lära dig mer om NE SKOLA kan du se en filmad genomgångwww.ne.se/skola. Både filmen och allt annat på NE SKOLA kan nås hemifrån också – läs mer om detta här.

Torsdag 12 april kommer NE att hålla en workshop om NE SKOLA för IT-pedagoger och skolbibliotekarier. Inbjudan har redan gått ut. Dessa personer kommer att kunna hjälpa elever och lärare ute på skolorna att komma igång med användningen av NE SKOLA.

Lite längre fram i vår nämligen torsdag 3 maj 15.00-17.00 kommer vi att ha ett Pedagogiskt Café som är öppen för alla pedagoger. Är du intresserad går det bra att anmäla sig här.

Ha kunskapen i fickan – ladda ner NE SKOLA-appen!

En teckning av en mobiltelefon med en blomma på skärmen.Med NE SKOLA:s nya app har du alltid tillgång till fakta och film för skolarbetet. Skolappen är gratis för alla elever och lärare i Malmö och finns för både IOS och Android-enheter.
Skolappen innehåller hela uppslagsverket, den svenska och den engelska ordboken samt alla UR-program. Sök på NE SKOLA på App Store eller Android Market och använd dina personliga inloggningsuppgifter för att logga in. Läs mer här om hur skaffar ett personligt konto på NE SKOLA.
Jill McCabe, produktchef för NE SKOLA, svarar gärna på dina frågor samt tar emot synpunkter och idéer. Du når henne på jill.mccabe@ne.se.

Av Carl Löthman och Tobias Sonestedt
Foto: Carl Löthman