Pedagog Malmö öppnar

Pedagog Malmö
– en inspirationswebbplats för pedagoger av pedagoger i Malmö.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Fokus på det pedagogiska arbetet i Malmö

Pedagog Malmö är en ny webbplats i Malmö som vill synliggöra goda pedagogiska exempel och engagerade lärare i Malmö. Pedagog Malmö är en publik webbplats som är till för all pedagogisk personal i Malmö, från förskola till vuxenutbildning, i kommunala och fristående skolor, där pedagogerna själva kan bidra med innehåll.

11.11.11 kl 11.11 står det i datorns flik.
När Pedagog Malmö öppnades…

Vill initiera en ny kultur i Malmö

Det har visat sig att det inte alltid är så lätt att få pedagoger att själva berätta eller skriva om vad de gör. Pedagog Malmö vill ändra på detta och initiera en ny kultur där det är självklart att dela med sig och nätverka för att utbyta tankar och idéer kring det pedagogiska arbetet.

Redaktionella reportage

Pedagog Malmö består till viss del av redaktionella reportage där redaktionen uppsöker pedagoger ute på skolorna och belyser deras arbete i form av artiklar och videoreportage på Pedagog Malmö.

Pedagogernas webbplats

En annan del består av bloggar där Malmös pedagoger ges möjlighet att själva blogga om sin skolvardag, sina pedagogiska tankar och intresseområden, om lyckat och misslyckat, om glädje och sorg.

En plats för inspiration – ej information

Pedagog Malmö är inte en ny informationskanal, utan en plats för inspiration och diskussion. Kopplat till Pedagog Malmö finns det även en Facebook-sida, Twitter och YouTube. Däremot finns där ett kalendarium för att underlätta för Malmös pedagoger att finna kurser, seminarier och föreläsningar i Malmöregionen från flera olika arrangörer på ett och samma ställe.

Pedagog Stockholm har inspirerat

Den projektgrupp som har startat upp Pedagog Malmö har haft en annan webbplats som förlaga: Pedagog Stockholm, www.pedagogstockholm.se, som drivs av Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Centrum för Pedagogisk Inspiration

Pedagog Malmö är pedagogernas webbplats, men det redaktionella arbetet sköts av en redaktion som tillhör Centrum för Pedagogisk Inspiration (CPI), Malmö stads centrala resurs för pedagogisk inspiration och utveckling. Den 11 november öppnade Pedagog Malmö. På sikt önskar Pedagog Malmös redaktion och projektgrupp kunna erbjuda ytterligare utvecklad funktionalitet och innehåll.