Christina Hallberg Olsson står på en skolgård.
Foto: Fredrik Thunberg

Mänskliga mötet viktigt vid övergång

"Grunden för att övergången mellan förskola och förskoleklass ska fungera så bra som möjligt."

Det personliga mötet där man lär känna varandra – det är grunden för att övergången mellan förskola och förskoleklass ska fungera så bra som möjligt. Det menar Christina Hallberg Olsson, rektor på bland annat Estetens förskola.

– Det finns en tydlig gemensam struktur mellan förvaltningarna som inte alltid fungerar. Vissa skolor har vi ett fantastiskt samarbete med, det är personbundet. Lär man känna varandra löser sig allt.

När höstterminen drar igång börjar drygt 60 barn från Christina Hallberg Olssons tre förskolor i förskoleklasser på 17 olika skolor.

– Det är ju bra att det finns en valfrihet, men det blir en helt annan situation än innan då vi hade fyra-fem skolor att hålla reda på. Det blir svårare att organisera och förbereda för ett bra samarbete.

Möjligheter och utmaningar under pandemin

Coronapandemin har både försvårat överlämningarna och öppnat nya möjligheter för dem. I vanliga fall träffar de äldsta barnen från hennes förskolor förskoleklasserna under hela året inför skolstarten för olika aktiviteter. Under vårterminen brukar det vara tre eller fyra skolbesök. Det senaste året har teamsmöten ersatt de fysiska, men omfattande sekretessregler där barnens namn inte får nämnas har försvårat arbetet. På Nydalaskolan producerade de en film och skickade till förskolorna i området.

– De presenterade sig och visade lokalerna i filmen som barnen fick titta på – ett nytt initiativ som var väldigt positivt. En guldstjärna till dem!

2013 övertog förskoleförvaltningen ansvaret för förskolan från de tidigare stadsdelsförvaltningarna.

– Vi har tjänat mycket på att bli en egen förvaltning, men det är fortfarande långt ifrån det självklara samarbetet mellan förskola och skola som vi hade förr.

Läs mer: Så jobbar förskolan med övergången till förskoleklass

Dokumenterar förskolans pedagogik

I rutinerna för överlämningen ingår att alla arbetslag dokumenterar sitt pedagogiska arbete på förskolan. Christina Hallberg Olsson beskriver det som en förkortad kvalitetsrapport om vad barnen fått uppleva på förskolan.

– Det säger inget om vad individen kan, utan vad vi erbjudit barnen som grupp de senaste åren. Vi går igenom alla områden inom läroplanen, till exempel projekt om planeter, och mejlar till alla skolor så det vet vad barnen fått till sig, säger Christina Hallberg Olsson.

På Estetens, Augustenborgs och Heleneholms förskola har de också börjat involvera de yngre barnen. Som en förberedelse inför när det blir “skarpt läge” fyller även de pedagogerna i blanketterna, sammanfattar och dokumenterar. På det sättet täcker överlämningsblanketterna sedan in en större del av förskoletiden och inte bara det sista året.

– Det är både för att de ska få en vana att fylla i dem och att de ska känna sig trygga med att de sammanfattat allt vi gjort. Då blir det inget stort eller jobbigt när det är dags, vi märker att det inte är så mycket suckar från pedagogerna längre, det blir ett material som känns naturligt. Det är inte något som bara dyker upp vart femte år, utan mer som ett levande dokument.

– Vad kännetecknar en lyckad övergång?

– Man måste förbereda barnen på att det blir en förändring och måste ha en öppen dialog med barnen. Förskolan är ju också en skolform; även om vi inte har krav på att barnen ska kunna det och det så ska vi ju lämna över starka, självständiga och trygga barn som har möjlighet att ta till sig kunskap och stå upp för sin rätt. Det är vår grundplåt, tänker jag, och det jobbar vi jättemycket med. Min viktigaste roll som rektor är att ge personalen tid och möjlighet att ge barnen en bra övergång till förskoleklass.

Text & Foto: Fredrik Thunberg